23.4.2018/1901 HFD:2018:55

Beskattning av personlig inkomst - Skattepliktig inkomst - Frivilligt pensionsarrangemang - Kapitalinkomst - Förvärvsinkomst - Förenta staterna - Placering - Kapital - Avkastning av placerade medel - Roth 401(k)-arrangemang - After-tax-metod

A hade under åren 2000 - 2004 arbetat som utsänd arbetstagare i Förenta staterna och då av sin nettolön efter beskattning verkställd i Förenta staterna placerat medel på ett 401(k)-konto. A:s avsikt var att efter återkomst till Finland ta ut medlen på 401(k)-kontot som en engångsprestation. Uttaget av medel som hänförde sig till after-tax-metoden var skattefri inkomst i Förenta staterna.

Högsta förvaltningsdomstolen ansåg att A inte erhöll ny skattepliktig inkomst i Finland genom att ta ut de i enlighet med after-tax-metoden på 401(k)-kontot placerade medlen. A erhöll i Finland skattepliktig kapitalinkomst genom att ta ut avkastningen av medlen som placerats på kontot. Förhandsavgörande för skatteåren 2015 - 2016. Omröstning 4 - 1.

Inkomstskattelagen 29 § 1 mom. och 32 §

Se. HFD 15.5.2001/1133 och HFD 2018:37

Ärendet har avgjorts av justitieråden Leena Äärilä, Mikko Pikkujämsä, Vesa-Pekka Nuotio, Antti Pekkala och Leena Romppainen (skiljaktig). Föredragande Paula Makkonen (skiljaktig).

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.