23.4.2018/1897 HFD:2018:54

Punktskatt - Införsel från medlemsstat - Kommersiellt syfte - Importbegränsning - Beslag - Snus

A hade anlänt från Haparanda i Sverige till Torneå med ett fordon, ur vilket man i samband med en tullinspektion vid gränsövergången hade beslagtagit sammanlagt 73 728 gram snus. Tullen ålade genom sitt beslut om efterbeskattning A att betala tobaksaccis och skattetillägg.

Snuset som beslagtagits ur A:s besittning hade frisläppts för konsumtion i Sverige. Med beaktande av den stora mängden snus och den i ärendet i övrigt framlagda utredningen om A:s agerande ansåg högsta förvaltningsdomstolen att A hade innehaft produkterna i Finland i kommersiellt syfte. Beskattningen i Finland av produkter som frisläppts för konsumtion i en annan medlemsstat och därifrån transporterats hit förutsatte inte att produkterna skulle ha blivit föremål för konsumtion i Finland den bemärkelse som förknippas med konsumtion i allmänt språkbruk, utan innehav av produkterna i kommersiellt syfte på Finlands område gav upphov till skyldigheten att betala skatt. Den omständigheten att Tullen tagit snuset i beslag genast efter att A passerat gränsen till Finland saknade betydelse med tanke på skattskyldigheten. Högsta förvaltningsdomstolen upphävda förvaltningsdomstolens beslut, varigenom efterbeskattningen hade upphävs och satte i kraft den förrättade efterbeskattningen. Omröstning 4 - 1.

Punktskattelagen 1 § 2 mom., 2 §, 7 § och 75 § 1 mom.

Lagen om tobaksaccis 1 § 1 mom., 2 § 2 mom. (1203/1995) och 7 § 2 mom.

Tobakslagen (693/1976) 10 a § 1 mom. (698/2010)

Ärendet har avgjorts av justitieråden Leena Äärilä, Mikko Pikkujämsä (skiljaktig), Vesa-Pekka Nuotio, Antti Pekkala och Leena Romppainen. Föredragande Paula Makkonen.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.