16.4.2018/1774 HFD:2018:53

Gåvobeskattning - Skattelättnad vid generationsväxling - Del av företag - Aktie - Olika slag - Rätt till utbetalning av medel

Y ägde aktier av båda aktieserierna i X Ab. I X Ab:s bolagsordning hade föreskrivits att aktier av A-serien medförde en 20-faldig rätt till utbetalning av medel i förhållande till aktier av B-serien. Aktier av bägge slag medförde samma rösträtt i bolaget.

Y hade som avsikt att ge aktier i X Ab i gåva till sina barn så att vardera gåvotagaren i gåva skulle erhålla minst 10 procent av det totala antalet aktier i X Ab. Skattelättnaden vid generationsväxtlig enligt 55 § i lagen om skatt på arv och gåva var tillämplig på gå-vorna oberoende av vilket slag av aktier som överläts. Förhandsavgörande.

Lagen om skatt på arv och gåva 57 §

Ärendet har avgjorts av justitieråden Leena Äärilä, Mikko Pikkujämsä, Vesa-Pekka Nuotio, Antti Pekkala och Leena Romppainen. Föredragande Paula Makkonen.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.