12.4.2018/1722 HFD:2018:50

Besvärsrätt - Fiske - Undantag från förbud att fiska vid älvmynning - Lagen om fiske - Förvaltningsprocesslagen - Århuskonventionen - Förening för fritidsfiskare

Det gällde att avgöra om Finlands Fritidsfiskares Centralorganisation rf och Etelä-Suomen Vapaa-ajankalastajapiiri ry hade rätt att anföra besvär över närings-, trafik- och miljöcentralens beslut att bevilja yrkesfiskare undantag för att fiska med användning av sammanlagt tre storryssjor vid ett älvmynningsområde i havet.

På basis av den etablerade tolkningen av 6 § 1 mom. i förvaltningsprocesslagen kunde beslutet inte anses direkt avse föreningarnas rätt, skyldighet eller fördel i det aktuella lagrummets bemärkelse. De regleringsval som i samband med totalreformen av lagen om fiske hade gjorts i fråga om samfunds möjligheter att vara delaktiga stödde inte en utvidgande tolkning av besvärsrätten. Varken undantagets förutsedda miljökonsekvenser eller inverkan på säkerställandet av ett effektivt förverkligande av Europeiska unionens miljörätt förutsatte heller i detta fall en utvidgande tolkning av besvärsrätten. Föreningarna saknade besvärsrätt.

Lagen om fiske 124 § 1 mom.

Förvaltningsprocesslagen 6 § 1 mom.

Finlands grundlag 20 §

Ärendet har avgjorts av justitieråden Kari Kuusiniemi, Riitta Mutikainen, Hannu Ranta, Mika Seppälä och Kari Tornikoski. Föredragande Tuire Taina.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.