27.3.2018/1446 HFD:2018:44

Mervärdesskatt - Finansiell tjänst - Investeringsfondsverksamhet (Placeringsfondsverk-samhet) - Särskild investeringsfond - Alternativ investeringsfond - Förvaringsinstituts-verksamhet - Förvaringsarvode

A hade Finansinspektionens tillstånd att bedriva verksamhet som förvaringsinstitut och utgjorde ett i lagen om placeringsfonder och lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder avsett förvaringsinstitut. A tillhandahöll lagstadgade förvaringsinstituttjänster till sådana investeringsfonder (placeringsfonder) och fondbolag som avsågs i lagen om placeringsfonder och lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder.

Ett i lagen om placeringsfonder och lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder avsett förvaringsinstituts uppgifter var i huvudsak riktade till förvaringen av en investeringsfonds tillgångar samt kontrollen och övervakningen av investeringsfonders verksamhet. De arvoden som förvaringsinstitutet erhöll av fonderna skulle inte anses utgöra vederlag för sådana från skatteplikt undantagen förvaltning av investeringsfond som avses i artikel 135.1 g i mervärdesskattedirektivet. A skulle erlägga mervärdesskatt för nämnda arvoden.

Centralskattenämndens förhandsavgörande för tiden 24.2.2017 - 31.12.2018.

Mervärdesskattelagen 41 §, 42 § 1 mom. 6 punkten och 3 mom.

Rådets direktiv om ett gemensamt system för mervärdesskatt 2006/112/EG artikel 135.1 g

Unionens domstols dom i målen C-169/04, Abbey National, C-275/11, GfBk ja C-595/13, Fiscale Eenheid

Jfr HFD 25.4.2003 liggare 1042 och 1043

Ärendet har avgjorts av justitieråden Irma Telivuo, Leena Äärilä, Mikko Pikkujämsä, Vesa-Pekka Nuotio och Leena Romppainen. Föredragande Anu Punavaara.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.