13.3.2018/1095 HFD:2018:37

Beskattning av personlig inkomst - Skatteplikt på inkomst - Kollektiv tilläggspensionsförsäkring - Pension utbetald av försäkringsbolag

A:s arbetstagare B Ab hade år 2012 i anslutning till samarbetsförhandlingar tecknat en gruppensionsförsäkring, till vilken även A hade anslutits. B Ab hade under både år 2012 och 2013 till försäkringsbolaget i försäkringspremier för A:s räkning betalat 9 000 euro. Med anledning av en skattegranskning som verkställts hos B Ab hade dessa belopp inräknats i A:s förvärvsinkomster för åren 2012 och 2013. När försäkringsbolaget under åren 2016 och 2017 med stöd av samma gruppensionsförsäkring till A betalade pension, ansågs A inte få ny skattepliktig inkomst till den del som nämnda belopp om 18 000 euro redan hade beaktats som skattepliktig inkomst för A. Förhandsavgörande för skatteåren 2016 och 2017.

Inkomstskattelagen 29 § 1 mom.

Ärendet har avgjorts av justitieråden Irma Telivuo, Leena Äärilä, Mikko Pikkujämsä, Vesa-Pekka Nuotio och Leena Romppainen. Föredragande Liisa Tähtinen.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.