13.3.2018/1091 HFD:2018:36

Beskattning av personlig inkomst - Skattepliktig inkomst - Lön - Pensionsförsäkringspremier som arbetsgivaren betalat - Kollektivt tilläggspensionsskydd - Uppsägning av arbetstagare

Arbetsgivaren B Ab hade vid samarbetsförhandlingar hösten 2012 erbjudit var och en sådan arbetstagare som eventuellt skulle komma att sägas upp av ekonomiska orsaker eller av produktionsorsaker ett individuellt stöd om 18 000 euro. Stödalternativen var 1) att arbetsgivaren skulle göra en 18 000 euro stor deposition i en tilläggspensionsfond (detta alternativ gällde anställda som hade möjlighet att efter utbetalning av arbetslöshetsdagpenning börja lyfta pension och som när anställningsförhållandet upphörde var minst 58 år och 1 månad gamla och 2) att arbetsgivaren till arbetstagaren skulle betala 18 000 euro som ersättning i pengar, så att beloppet kunde användas till exempel under den förlängda uppsägningstiden eller för utbildning (detta alternativ gällde alla de övriga arbetstagare som kunde komma att sägas upp). B Ab hade i december 2012 sagt upp sammanlagt 27 anställda, inklusive A. För 18 uppsagda arbetstagare som var födda år 1955 eller tidigare, inklusive A, hade B Ab tecknat en gruppensionsförsäkring. B Ab hade under både år 2012 och 2013 till försäkringsbolaget i försäkringspremier för A:s räkning betalat 9 000 euro.

Den gruppensionsförsäkring som B Ab erbjudit A och de försäkringspremier som bolaget med anledning av försäkringen hade betalat för A skulle under ovan nämnda omständigheter betraktas som en sådan vid uppsägning av anställningsförhållande betalad ersättning som hänförde sig till anställningsförhållandet och som för A var sådan skattepliktig med lön jämförbar förvärvsinkomst som avses i 61 § 2 mom. i inkomstskattelagen. De försäkringspremier som B Ab hade betalat gällde således inte ett i 96 a § 2 mom. i inkomstskattelagen avsett kollektivt tilläggspensionsskydd. Skatteåren 2012 och 2013. Omröstning 4 - 1.

Inkomstskattelagen 61 § 2 mom., 68 § 1 mom. och 96 a § 2 mom.

Ärendet har avgjorts av justitieråden Irma Telivuo, Leena Äärilä, Mikko Pikkujämsä (skiljaktig), Vesa-Pekka Nuotio och Leena Romppainen. Föredragande Liisa Tähtinen (reservation).

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.