27.2.2018/858 HFD:2018:32

Samförvaltning - Hus med bostadsrätter - Boendedemokrati - Boendekommitté - Boendes rätt att delta - Konkurrensutsättning av tjänster för fastighetsunderhåll

Högsta förvaltningsdomstolen hade att avgöra om A Ab som ägare till huset med bostadsrätter hade fullgjort sina skyldigheter enligt lagen om bostadsrättsbostäder och lagen om samförvaltning i hyreshus gällande de boendes rätt att delta i konkurrensutsättningen av tjänsterna för husbolagets fastighetsunderhåll.

A Ab hade informerat om konkurrensutsättningen av underhållsavtalet, dess tidtabell och grunderna för konkurrensutsättningen i mars 2014 på de webbsidor som de boende hade till sitt förfogande. Disponenten hade dessutom på boendemötet i april 2014 meddelat att det nya underhållsavtalet träder i kraft i månadsskiftet juli-augusti och att några ändringar i underhållsuppgifterna inte är på kommande. Efter att bostadskommitténs ordförande hade frågat om deltagarna i konkurrensutsättningen hade disponenten i början av juli 2014 per epost meddelat att valet kommer att göras mellan två aktörer och att valet grundar sig på tjänstens nivå, tjänsteleverantörens resurser samt priset.

Regionförvaltningsverket hade ålagt A Ab att inom den tidsfrist som angetts i beslutet bereda boendekommittén eller samarbetsorganet en möjlighet att delta i konkurrensutsättningen av underhållsavtalet genom att göra framställningar, förhandla och ge utlåtanden om underhållsavtalets innehåll och anordnandet av underhållsuppgifterna.

Högsta förvaltningsdomstolen ändrade inte förvaltningsdomstolens beslut med vilket A Ab:s besvär hade avslagits. A Ab konstaterades ha förfarit i strid med lagen om samförvaltning i hyreshus gällande de boendes rätt att delta i samband med det nya underhållsavtalet. Försummelsen hade inte avhjälpts genom att de boende senare hade godkänt underhållsavtalet.

Lagen om bostadsrättsbostäder 9 a § 1 mom, 16 c § (1256/2010) 1 och 2 mom.

Lagen om samförvaltning i hyreshus 10 § 1 mom. 5 punkten

Ärendet har avgjorts av justitieråden Leena Äärilä, Mikko Pikkujämsä, Vesa-Pekka Nuotio, Antti Pekkala och Leena Romppainen. Föredragande Stina-Maria Lund.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.