14.2.2018/615 HFD:2018:26

Mervärdesskatt - Skattepliktig försäljning - Rättelsepost till försäljningsintäkter - Obefogad fakturering - Prisnedsättning - Skadestånd - Hänförande av rättelse till rätt tidsperiod

A hade som enskild yrkesutövare bedrivit persontransport, för vilken han varit mervärdesskattskyldig. Med stöd av ett avtalsförhållande mellan A och kommunen B hade A fakturerat kommunen för transporter som kommunen enligt lagen om service och stöd på grund av handikapp varit skyldig att ordna. En del av faktureringen för åren 2007 - 2011 hade dock varit obefogad. Hovrätten hade dömt A att till kommunen återbetala det överfakturerade beloppet jämte mervärdesskatt.

Den gottgörelse som A enligt hovrättens dom hade betalat till B skulle mervärdesskatterättsligt karakteriseras som prisnedsättning och som en rättelsepost till skattegrunden för A: s mervärdesskattepliktiga försäljning. Enligt god bokföringssed skulle rättelsen hänföras till den redovisningsperiod under vilken hovrättens dom hade meddelats. Omröstning 4 - 1.

Skatteförvaltningens återbetalningsbeslut för redovisningsmånaden 12/2014.

Mervärdesskattelagen 78 § 1 mom. 1 punkten (1501/1993) och 139 § 1 mom.

Rådets direktiv 2006/112/EG om ett gemensamt system för mervärdesskatt art. 90.1

Ärendet har avgjorts av justitieråden Irma Telivuo, Leena Äärilä, Mikko Pikkujämsä, Vesa-Pekka Nuotio och Leena Romppainen. Föredragande Marita Eeva.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.