31.1.2018/309 HFD:2018:17

Förvaltningsärende - Ombud - Specificerat ärende - Förbud att uppträda - Proportionalitetsprincipen - Yttrandefrihet

Bildningsdirektören i staden X hade förbjudit B att uppträda som sin son A:s ombud eller biträde vid behandlingen inom bildningssektorn av ett ärende som gällde det skololycksfall som avsågs i bildningsdirektörens beslut.

Högsta förvaltningsdomstolen ansåg att den rad olika yrkanden som hänförde sig till ersättningskravet mot anordnaren av utbildning med samband i det skololycksfall som A varit med om, skulle med hänseende på bestämmelsen om förbud att uppträda enligt 12 § 2 mom. i förvaltningslagen anses utgöra ett ärende. På de grunder som framgår av högsta förvaltningsdomstolens beslut kränkte förbudet att uppträda inte A:s yttrandefrihet. Högsta förvaltningsdomstolen avslog A:s besvär över förvaltningsdomstolens beslut med vilket A:s besvär över bildningsdirektörens beslut hade avslagits.

Förvaltningslagen 6 §, 12 § 1 och 2 mom. samt 13 § 1 och 2 mom.

Finlands grundlag 12 § 1 mom.

Europeiska människorättskonventionen artikel 10

Ärendet har avgjorts av justitieråden Niilo Jääskinen, Alice Guimaraes-Purokoski, Outi Suviranta, Taina Pyysaari och Kirsti Kurki-Suonio. Föredragande Riitta Hämäläinen.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.