Högsta förvaltningsdomstolens årsboksavgöranden:2017

Avgörandena nummersvis

204-185 184-165 164-145 144-124 123-104 103-84 83-64 63-44 43-24 23-2 1-1

20.3.2017/1271 HFD:2017:43
Utlänningsärende - Internationellt skydd - Människohandel - Beviljande av skydd - Beviljande av uppehållstillstånd för offer av människohandel - Beviljande av uppehållstillstånd av individuella mänskliga orsaker - Sårbar ställning - Nigeria
20.3.2017/1269 HFD:2017:42
Utlänningsärende - Internationellt skydd - Människohandel - Tillhandahållande av skydd - Beviljande av uppehållstillstånd för offer för människohandel - Beviljande av uppehållstillstånd av individuella mänskliga orsaker - Sårbar ställning - Avvisning - Nigeria
17.3.2017/1253 HFD:2017:41
Utlänningsärende - Uppehållstillstånd på grund av familjeband - Äktenskap - Inreseförbud - Kringgå lagens bestämmelser
15.3.2017/1217 HFD:2017:40
Medborgarskapsärende - Utredningsskyldighet - Tillförlitlig redogörelse över försörjning - Försörjningskälla
9.3.2017/1031 HFD:2017:39
Överlåtelseskatt - Anställningsoption - Upplåtande av optionsrätt - Utnyttjande av optionsrätt - Nya aktier - Aktier i bolagets besittning - Vederlagsfri emission till bolaget - Vederlag - Arbetsinsats
9.3.2017/1030 HFD:2017:38
Mervärdesskatt - Undantag från skatteplikt på försäljning - Finansiell tjänst - Finansieringsbolag - Lagerfinansiering - Konsignation - Avdragsrätt - Allmänna omkostnader
9.3.2017/1027 HFD:2017:37
Skyldighet att erbjuda kvitto vid kontantförsäljning - Uppsättning av kvitto -- Försummelseavgift - Exakt och noga avgränsad bestämmelse
9.3.2017/1023 HFD:2017:36
Mervärdesskatt - Bilhandel - Avdragsrätt - Uppdelning av avdragsrätt - Fördelningsgrund - Allmänna omkostnader - Bitransaktioner - Förmedling av finansierings- och försäkringsavtal
7.3.2017/990 HFD:2017:35
Fastighetsbeskattning - Allmän fastighetsskatteprocentsats - Skatteprocentsats för byggnader som används för stadigvarande boende - Vårdhem - Vårdtjänster som tillhandahålls dygnet om
7.3.2017/975 HFD:2017:34
Arkivfunktionen - Arkivlagen - Varaktig förvaring av handlingar - Arkivverket - Riksarkivet - Behörighet - Värnpliktigas lämplighetstest - Försvarsmakten - Personuppgiftslagen - Värnpliktslagen
7.3.2017/974 HFD:2017:33
Markanvändning och byggande - Detaljplan - Ny utredning - Flygekorre - Domstolens behörighet - Föremål för besvär
7.3.2017/940 HFD:2017:32
Offentlig upphandling - Definition av upphandlingskontrakt - Skyldighet att konkurrensutsätta - Horisontellt samarbete - Transparensprincipen och principen om jämlikt bemötande i FEUF 49 och FEUF 56 - Marknadsdomstolens behörighet - Prehospital akutsjukvård
2.3.2017/895 HFD:2017:31
Markanvändning och byggande - Detaljplan - Kompletterande byggande - Jämbördigt bemötande av markägare - Fråga om tillräcklig utredning - Planbeteckningar - Byggrätt
1.3.2017/863 HFD:2017:30
Förvaltningstvistemål - Pensionsutgiftsbaserad avgift - Yrkesutbildning - Finansiering av yrkesutbildning
28.2.2017/845 HFD:2017:29
Mervärdesskatt - Undantag från skatteplikt på försäljning - Hälso- och sjukvårdstjänster - Hjälpsköterska - Fotvård - Läkarremiss - Unionens rättsregler
24.2.2017/793 HFD:2017:28
Kommunalbesvär - Kommunstyrelsens besvär med anledning av beslut som meddelats efter rättelseyrkande - Stadsstyrelsens besvärsrätt
24.2.2014/788 HFD:2017:27
Deponering av betalning - Besvärsrätt - Hörande - Förutsättningar för deponering av betalning - Regionförvaltningsverk
20.2.2017/694 HFD:2017:26
Nyttighetsmodellrätt - Uppfinningshöjd - Problem/lösningsmetoden - Tydlig skillnad - Teknikens ståndpunkt - Fackman på området - Upptäckt som uppvisar uppfinningshöjd - Allmän kunskap - Fönsterkonstruktion
16.2.2017/637 HFD:2017:25
Mervärdesskatt - Skattefrihet för internationell handel - Försäljning av bränsle för utrustning av ett fartyg i yrkesmässig internationell trafik - Försäljning till återförsäljare - Avhämtning med tankbil - Leverans genom rörledning
15.2.2017/603 HFD:2017:24
Miljöskyddslag - Miljötillstånd - Tillståndsvillkor - Säkerhet - Gruvdrift - Utvinningsavfall - Eftervård - Mervärdesskatt
Avgörandena nummersvis

204-185 184-165 164-145 144-124 123-104 103-84 83-64 63-44 43-24 23-2 1-1

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.