Högsta förvaltningsdomstolens årsboksavgöranden:2017

Avgörandena nummersvis

204-185 184-165 164-145 144-124 123-104 103-84 83-64 63-44 43-24 23-2 1-1

15.5.2017/2303 HFD:2017:83
Utstyrselvarumärke - Avsaknad av särskiljningsförmåga - Särskiljningsförmåga som förvärvats genom användning - Marknadsundersökning
15.5.2017/2292 HFD:2017:82
Handlingsoffentlighet - Affärshemlighet - Sekretessförordnande - Betydelsen av en allmän domstols sekretessförordnande i en förvaltningsmyndighet och i en förvaltningsdomstol
15.5.2017/2277 HFD:2017:81
Utlänningsärende - Internationellt skydd - Förälders och barns gemensamma ansökan - Barnets åsikt - Hörande av barn - Barnets bästa - Asylintervju - Fel i förfarandet
12.5.2017/2294 HFD:2017:80
Beskattning av personlig inkomst - Överlåtelsevinst av egen bostad - Ägartid - Avvittring - Arvskifte
11.5.2017/2240 HFD:2017:79
Mervärdesskatt - Undantag från skatteplikt på försäljning - Utbildningstjänst - Utländskt universitet - MBA-utbildning - Jämställbarhet med finsk högskoleutbildning - Likställdhet - Icke-diskriminering
10.5.2017/2227 HFD:2017:78
Beskattning av personlig inkomst - Aktiebyte - Företagsomstruktureringsdirektivet - Företagsekonomiska grunder - Kringgående av skatt
9.5.2017/2191 HFD:2017:77
Utlänningsärende - Ansvarsbestämningsförordningen (Dublin III) - För handläggningen ansvarig stat - Som minderårig inlämnad ansökan - Under handläggningstiden uppnådd myndighetsålder
9.5.2017/2158 HFD:2017:76
Miljöskydd - Miljötillstånd - Miljötillstånd som gäller tills vidare - Justering av tillståndsvillkor - Väsentlig ändring av verksamheten - Ändring av miljötillstånd till att gälla viss tid - Partiellt avslag av ansökan - Gruvdrift
9.5.2017/2157 HFD:2017:75
Förfarandet vid miljökonsekvensbedömning - Förfarandet vid behovsprövad miljökonsekvensbedömning - Gruvdrift - Ändring av verksamhet - Utloppsrör - Förutsättningarna för att bevilja miljötillstånd - Begränsning av utsläpp - En regional förvaltningsdomstols behörighet - Blandningszon
5.5.2017/2034 HFD:2017:74
Utlänningsärende - Internationellt skydd - Asyl - Alternativt skydd - Internt flyktalternativ - Afghanistan - Kabul - Barnfamilj
5.5.2017/2033 HFD:2017:73
Utlänningsärende - Internationellt skydd - Asyl - Alternativt skydd - Internt flyktalternativ - Afghanistan - Kabul - Barnfamilj
5.5.2017/2030 HFD:2017:72
Utlänningsärende - Internationellt skydd - Alternativt skydd - Graden av urskillningslöst våld - Beväpnad konflikt - Tillträde till säkert område - Resväg - Exakt och aktuell landinformation - Afghanistan
5.5.2017/2029 HFD:2017:71
Utlänningsärende - Internationellt skydd - Asyl - Alternativt skydd - Graden av urskillningslöst våld - Beväpnad konflikt - Exakt och aktuell landinformation - Afghanistan
5.5.2017/2108 HFD:2017:70
Offentlig upphandling - Lämplighetskrav som gäller en anbudsgivares ekonomiska och finansiella situation - Rätt att styrka uppgifter i anslutning till ekonomisk och finansiell situation med annan utredning än den begärda handlingen - Direkt på upphandlingslagen baserad rätt
5.5.2017/2104 HFD:2017:69
Beskattning av personlig inkomst - Jordbrukssammanslutning - Kostnader för resor mellan bostaden och arbetsplatsen - Fråga om en utgift är utgift för sammanslutningen eller delägaren - Inkomstslag - Avdrag från förvärvsinkomst
5.5.2017/2090 HFD:2017:68
Barnskydd - Omhändertagande och placering i vård utom hemmet - Beslut om verkställighet - En regional förvaltningsdomstols behörighet
3.5.2017/2032 HFD:2017:67
Spärrmarkering - Förälder som fråntagits vårdnaden - Rätt att föra talan i ett ärende som gäller upphävande av spärrmarkering - Rätt att ta del av uppgifter enligt tingsrät-tens beslut - Adressuppgifter - Bedömning av förutsättningarna för spärrmarkering vid begäran om adressuppgifter
2.5.2017/2025 HFD:2017:66
Framställande av begäran om förhandsavgörande av unionens domstol - Utlänningsärende - Uppehållstillstånd beviljat av Schengen-stat - Avvisning - Inreseförbud - Äventyrande av allmän ordning och säkerhet
27.4.2017/1937 HFD:2017:65
Beskattning av inkomst av näringsverksamhet - Beskattning av aktieinkomster från så kallat tredjeland - EU-rätt - Fri rörlighet för kapital - Stand-still-klausul
27.4.2017/1947 HFD:2017:64
Markanvändning och byggande - Stranddetaljplan - Tillräckliga utredningar - Dimensionering - Strand som är otjänlig för bebyggelse - Naturskyddsområde - Byggplatser som ska ersättas av staten
Avgörandena nummersvis

204-185 184-165 164-145 144-124 123-104 103-84 83-64 63-44 43-24 23-2 1-1

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.