20.12.2017/6556 HFD:2017:197

Beskattning av inkomst av näringsverksamhet - Prejudikatbesvär - Besvärstillstånd - Förutsättningarna för att besvärstillstånd ska beviljas

A Ab:s ansökan om besvärstillstånd för prejudikatbesvär gällde användning av en så kallad hjälpbolagsstruktur i en koncern och rätt att i beskattningen dra av räntorna på ett koncerninternt lån som det skattskyldiga bolaget tagit för finansiering av aktiehandel. Det gällde särskilt att avgöra om skattepåföljderna av arrangemangen skulle styras av den privaträttsliga form i vilken åtgärderna vidtagits eller om åtgärderna sammantagna föranledde en annan slutsats när det gällde beskattningen. Särskilt gällde det att bedöma om det fanns grunder att tillämpa 28 § i lagen om beskattningsförfarande. En sådan bedömning var inte möjlig om man inte tog ställning till det omfattande bevismaterial som framlagts i ärendet. Det avgörande som på detta sätt kunde meddelas att gälla en enskild skattskyldig gagnade inte direkt den grupp av skattskyldiga som blivit föremål för motsvarande yrkanden som A Ab.

År 2014 införda begränsningar i rätten att dra av räntor som hänför sig till näringsverksamhet hade medfört att skattskyldiga inte längre i samma utsträckning som tidigare genom användning av koncerninterna räntor genomförde motsvarande arrangemang, varför ett eventuellt prejudicerande avgörande inte hade någon betydande inverkan på förutsebarheten i beskattningen.

Av denna anledning och med hänsyn även till att det inte för att garantera rättssäkerheten fanns behov att avvika från det normala treinstansförfarandet för sökande av ändring, avslog högsta förvaltningsdomstolen A Ab:s ansökan om besvärstillstånd för prejudikatbesvär. Ärendet överfördes till förvaltningsdomstolen för avgörande.

Lagen om beskattningsförfarande 71 b § 1 mom. (875/2012) och 70 § 2 mom. 1 punkten (1558/1995).

Ärendet har avgjorts av justitieråden Irma Telivuo, Leena Äärilä, Mikko Pikkujämsä, Antti Pekkala och Leena Romppainen. Föredragande Liisa Tähtinen.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.