18.12.2017/6553 HFD:2017:190

Kommunalärende - Upphävande av tjänsteförhållande under prövotid - Grunderna för fastställande av prövotid - Ändring av tjänsteförhållande på viss tid till ordinarie tjänst - Avsevärd förändring i ställningen

A hade arbetat som parkeringsövervakare i staden B:s tjänst i tjänsteförhållanden på viss tid under tiden 1.3.-31.5.2014, 1.6.-30.11.2014 och 1.-31.12.2014. Det hade fastställts en prövotid på en månad för tjänsteförhållandet på viss tid som gällde tiden 1.3.-31.5.2014. När A från och med 1.1.2015 hade valts till en ordinarie tjänst som parkeringsövervakare fastställdes ännu en prövotid på sex månader.

När en tjänsteinnehavare som arbetat i ett tjänsteförhållande på viss tid anställs till en ordinarie tjänst medför det en förändring i tjänsteförhållandet eftersom tjänsteinnehavare omfattas av ett starkare uppsägningsskydd. Med hänsyn till detta och med beaktande av behovet att garantera den offentliga förvaltningens tillförlitlighet och medborgarnas rättsskydd är det viktigt att bevara myndighetens i 8 § 2 momentet i tjänsteinnehavarlagen avsedda rätt att vid utnämnande till ordinarie tjänst fastställa en tillräckligt lång prövotid, trots att tjänsteinnehavaren har skött samma arbetsuppgifter i tjänsteförhållandet på viss tid som i den ordinarie tjänsten. Utnämnande till en ordinarie tjänst ska därför anses utgöra en sådan avsevärd förändring som avses i 8 § 2 momentet i tjänsteinnehavarlagen.

Eftersom en prövotid på en månad hade fastställts för A i tjänsteförhållandet för viss tid under tiden 1.3.-31.5.2014 har det varit möjligt att i samband med utnämningen till den ordinarie tjänsten 1.1.2015 fastställa en prövotid på högst fem månader, vilket betydde att längden på prövotiden sammanlagt var sex månader, vilket är det längsta som lagen tillåter. A:s tjänsteförhållande hade upphävts 26.5.2015, det vill säga under prövotiden.

Omröstning 2-1-2

Kommunallagen 147 §

Lagen om kommunala tjänsteinnehavare (tjänsteinnehavarlagen) 8 §, 12 §, 43 § 1 mom. och 53 § 1 mom.

Förvaltningslagen 33 § 1 mom. 34 § 1 mom. och 36 §

Ärendet har avgjorts av justitieråden Niilo Jääskinen, Alice Guimaraes-Purokoski, Outi Suviranta, Taina Pyysaari och Kirsti Kurki-Suonio. Föredragande Anneli Tulikallio.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.