19.12.2017/6532 HFD:2017:191

Beskattning av inkomst av näringsverksamhet - Allmännyttigt samfund - Inkomst av näringsverksamhet - I stadgarna avsedd verksamhet

Ett allmännyttigt samfund hade enligt sina stadgar som ändamål att inom sitt verksamhetsområde främja sportskytte på hobbybasis, så att så många som möjligt skulle ha möjlighet att utöva denna hobby enligt sina förutsättningar och behov. För att förverkliga sitt ändamål hade föreningen ett skyttesportcentrum och ordnade träning för sina medlemmar och utomstående på sin utomhusskyttebana. Frågan i högsta förvaltningsdomstolen gällde beskattningen av de inkomster som föreningen fick från sin träningsverksamhet och den därtill anslutna bufféserveringsverksamheten. Enligt förhandsavgörandet var dessa inkomster skattepliktig inkomst av näringsverksamhet för föreningen.

Högsta förvaltningsdomstolen upphävde förhandsavgörandet till den del som det överklagats och ansåg att träningsverksamheten var riktad till föreningens medlemmar och att föreningen genom den direkt förverkligade sitt allmännyttiga syfte. Inkomster från sådan verksamhet skulle inte betraktas som sådan inkomst av näringsverksamhet som avses i inkomstskattelagen, även om medlemmarna fick betala särskilt för träningen. Inkomsten av träningsverksamheten var skattefri inkomst för föreningen även till den del som utomstående deltog i verksamheten, eftersom den ansågs ha nära anknytning till föreningens allmännyttiga syfte. Det saknade betydelse att föreningens verksamhet hade visat överskott, eftersom föreningen enligt den utredning som lämnats i ärendet med verksamhetsintäkterna försökte täcka inte bara sina rörliga, utan också fasta kostnader samt investerings- och underhållsutgifter för skyttebanan. Det hade inte påvisats att näringsidkande företag skulle ha konkurrerat med föreningen när det gällde träningsverksamheten.

Den bufféserveringsverksamhet som föreningen bedrev i anslutning till träningsverksamheten ansågs till sin art och omfattning samt med beaktande av platsen där buffén var förlagd och dess öppettider också ha nära anknytning till föreningens allmännyttiga verksamhet.

Förhandsavgörande

Inkomstskattelagen 23 § 1 och 3 mom.

Ärendet har avgjorts av justitieråden Irma Telivuo, Leena Äärilä, Mikko Pikkujämsä, Antti Pekkala och Leena Romppainen. Föredragande Anu Punavaara.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.