17.10.2017/5125 HFD:2017:161

Naturvårdslagen - Åkergroda - Tillstånd att avvika från skydd - Föröknings- och rastplats - Område för fritidsbostäder - Anläggning av kolonialträdgårdsområde - Habitatdirektivet - Tvingade orsak

En kommun hade ansökt om att få avvika från skyddet för åkergrodan för att kunna anlägga ett område för fritidsbostäder av kolonialträdgårdstyp. Trots att anläggningen av ett sådant område i syfte att bevara kommunens livskraft i och för sig kunde anses vara till fördel för ett synnerligen viktigt allmänt intresse, fanns det inte för undantag från skyddet för åkergrodans förökningsplatser en tvingande orsak som hade ett allt överskuggande allmänintresse, vilket förutsätts i artikel 16.1.c i habitatdirektivet. Tillstånd att avvika från skyddet kunde således inte beviljas.

Naturvårdslagen 49 § 1 och 3 mom.

Rådets direktiv 92/43/EEG om bevarande av livsmiljöer samt vilda djur och växter (habitatdirektivet) artikel 16.1

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.