16.10.2017/5087 HFD:2017:159

Varumärke som består av siffror - Särskiljningsförmåga - Varumärke som beskriver varans särdrag - Samband mellan varumärke och vara - Antal - Pris - Unionens domstols rättspraxis

Patent- och registerstyrelsen hade avslagit en ansökan om registrering av siffermärket 12 som varumärke för dörrhandtag i varuklasserna 6 och 20 med motiveringen att märket 12 kunde antas ange ifrågavarande varors antal eller pris. Marknadsdomstolen hade avslagit sökandens besvär över Patent- och registerstyrelsens beslut.

Högsta förvaltningsdomstolen ansåg att ett varumärke som består av siffror kunde registreras som varumärke, men att dess särskiljningsförmåga i regel är svag. Eftersom det inte var rimligt att anta att en konsument som hör till målgruppen skulle associera märket 12 med antalet eller priset på dörrhandtag eller uppfatta att det på något annat sätt beskriver dessa varors särdrag, skulle märket inte anses sakna särskiljningsförmåga så till den grad att registreringen hade bort avslås. Högsta förvaltningsdomstolen upphävde marknadsdomstolens och Patent- och registerstyrelsens beslut och återvisade ärendet till Patent- och registerstyrelsen för registrering av varumärket.

Varumärkeslagen 1 § 2 mom. (39/1993), 13 § (56/2000) och 20 § 1 mom.

Varumärkeslagen 3 och 13 §

RP 24/2016 rd

Unionens domstols dom i målet C-51/10 P, Agencja Wydawnicza Technopol mot KHIM (ECLI:EU:C:2011:139)

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.