9.6.2017/2787 HFD:2017:98

Markanvändning och byggande - Byggnadstillsyn - Förvaltningstvång - Byggnad - Bygglov - Behov av tillstånd - Bastuflotte

En bastuflotte, som merparten av tiden låg vid stranden av en fastighet som användes som bostad, ansågs till sitt användningsändamål, sin storlek, sitt utseende, sin konstruktion och sin stationära natur motsvara en sedvanlig strandbastu. Bastuflotten krävde byggnadstillsyn med anledning av bland annat omständigheter som hänförde sig till landskapet, säkerhet samt hantering av avloppsvatten och avfall. Under dessa förhållanden skulle bastuflotten anses vara en byggnad som inte fick uppföras utan bygglov. Det var således inte frågan om stationär placering av en sådan rörlig anordning för bruk som inte avser sedvanlig båtsport som enligt 126 a § i markanvändnings- och bygglagen kan anläggas med åtgärdstillstånd. Eftersom bygglov inte hade beviljats för bastuflotten, hade nämnden vid vite kunnat meddela ett föreläggande om att den skulle avlägsnas.

Markanvändnings- och bygglagen 113, 125 och 182 §

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.