1.6.2017/2582 HFD:2017:93

Mervärdesskatt - Tillämpningsområdet för mervärdesskatt - Försäljning av tjänst - Vederlag - Kompensation för kopiering för enskilt bruk - Organisation som företräder innehavare av upphovsrätt

Den kompensation för kopiering för enskilt bruk som organisationer företrädande innehavare av upphovsrätt med stöd av 26 a § i upphovsrättslagen hade fått av staten skulle inte betraktas som vederlag för försäljning av tjänster som omfattas av mervärdesskattelagens tillämpningsområde. Således skulle organisationerna inte betala mervärdesskatt för den kompensation som de mottagit. Omröstning 4 - 1.

Centralskattenämndens förhandsavgörande för tiden 1.9.2016 - 31.12.2017.

Mervärdesskattelagen 1 § 1 mom. 1 punkten, 17 §, 18 § 2 mom., 45 § 1 mom. 5 punkten och 45 § 3 mom.

Rådets direktiv om ett gemensamt system för mervärdesskatt 2006/112/EG artiklarna 2.1 led c, 24.1 och 25

Upphovsrättslagen 12 § 1 mom., 26 a § och 26 b §

Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/29/EG om harmonisering av upphovsrätt och närstående rättigheter i informationssamhället artiklarna 2 och 5.2 led b

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.