Högsta förvaltningsdomstolens årsboksavgöranden:2016

Avgörandena nummersvis

223-204 203-180 179-157 156-137 136-117 116-97 96-77 76-57 56-37 36-17 16-1

19.9.2016/3896 HFD:2016:136
Medborgarskapsärende - Språkkunskapsvillkor - Undantag - 65 års ålder - Nivå på språkkunskap - Nytt språkintyg
19.9.2016/3883 HFD:2016:135
Statsunderstöd - Energistöd - Villkor för statsunderstödsbeslut - Utbetalningsbeslut - Avslag på rättelseyrkande
16.9.2016/3874 HFD:2016:134
Överlåtelseskatt - Första bostad - Tidigare ägande - Servicehus
16.9.2016/3870 HFD:2016:133
Barnskydd - Ändring av vårdplats under tiden för brådskande placering - Besvärsförbud - Avslag på ansökan om omhändertagande och placering av vård utom hemmet - Brådskande placering förfaller - Förordnande om verkställighet av beslut
16.9.2016/3867 HFD:2016:132
Markanvändning och byggande - Undantag - Förutsättningar för undantag - Villkor i beslut om undantag - Skyddsbestämmelse i detaljplan - Utbyggnad av hus på höjden - Stadsbild
13.9.2016/3802 HFD:2016:131
Handlingsoffentlighet - Skattegranskning - Anteckningar från personalintervjuer
13.9.2016/3799 HFD:2016:130
Underhållsstöd - Underhållsstöd som betalats utan grund - Återkrav av underhållsstöd - Preskription av återkravsfordran - Preskriptionstid - Övergångsbestämmelse
6.9.2016/3682 HFD:2016:129
Utlänningsärende - Uppehållstillstånd på grund av hinder för avlägsnande ur landet - Avvisning - Internationellt skydd - Återtagen ansökan - Ny ansökan - Inreseförbud
5.9.2016/3658 HFD:2016:128
Mervärdesskatt - Tillämpningsområde - Skattskyldighet - Rörelse - Tjänster som avser fastighetsinnehav - Museiverksamhet - Ett direktivs tolkningsverkan
30.8.2016/3591 HFD:2016:127
Beskattningsförfarande - Utomståendes särskilda skyldighet att lämna uppgifter - Bolag som bedriver skattekonsultering - Beskattningspromemoria - Ett vittnes rätt att vägra vittna
29.8.2016/3566 HFD:2016:126
Mervärdesskatt - Skattepliktig försäljning - Undantag från skatteplikt på försäljning - Hälso- och sjukvård - Företagshälsovård - Arbetsplatsutredning
23.8.2016/3471 HFD:2016:125
Djurskydd - Tillsyn - 44 § i djurskyddslagen - Brådskande åtgärder - Djurskyddssynpunkter - Avlivande av djur - Tillräcklig och vederbörlig utredning - Brister i djurhållning - Enskild bedömning av djur
22.8.2016/3457 HFD:2016:124
Markanvändning och byggande - Stranddetaljplan - Generalplans styrande verkan
22.8.2016/3434 HFD:2016:123
Markanvändning och byggande - Åtgärdstillstånd - Detaljpaneområde - Led-reklamtavla - Lämplighet för platsen - Hot mot trafiksäkerheten
22.8.2016/3433 HFD:2016:122
Markanvändning och byggande - Åtgärdstillstånd - Detaljpaneområde - Led-reklamtavla - Lämplighet för platsen - Hot mot trafiksäkerheten
19.8.2016/3443 HFD:2016:121
Åland - Myndighets besvärsrätt - Process - Processuella särbestämmelser - Avsaknad av bestämmelser i landskapslag - Närmast motsvarande rikslag - Vattenlagen - Miljöskyddslagen
19.8.2016/3429 HFD:2016:120
Mervärdesskatt - Skattepliktig försäljning - Tjänst - Fråga om tjänsten skedde mot vederlag - Privat parkeringsövervakning - Övervakningsavgift
19.8.2016/3427 HFD:2016:119
Markanvändning och byggande - Planeringsbehovsavgörande - Moderfastighet - Likställdhetsprincipen - Dimensioneringsprinciper för byggplatser - Motivering av beslut
19.8.2016/3408 HFD:2016:118
Markanvändning och byggande - Avloppsvattensystem - Bygglov - Åtgärdstillstånd - Behov av tillstånd
18.8.2016/3402 HFD:2016:117
Handlings offentlighet - Offentlighetslagens tillämpningsområde - Myndighetshandling - Icke-handling - Utredning om arvode för styrelseuppdrag - Statens ägarstyrning
Avgörandena nummersvis

223-204 203-180 179-157 156-137 136-117 116-97 96-77 76-57 56-37 36-17 16-1

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.