Högsta förvaltningsdomstolens årsboksavgöranden:2016

Avgörandena nummersvis

223-204 203-180 179-157 156-137 136-117 116-97 96-77 76-57 56-37 36-17 16-1

24.10.2016/4461 HFD:2016:156
Grundkurs för gränsbevakare - Avbrytande av studier för viss tid - Krishanteringsuppgifter - Prövningsrätt
24.10.2016/4434 HFD:2016:155
Utlänningsärende - Uppehållstillstånd - Familjeåterförening - Försörjningsförutsättning - Förbindelse - Proportionalitetsprincipen
24.10.2016/4438 HFD:2016:154
Förskottsuppbörd - Förskottsinnehållning - Lön - Ersättning för arbete - Fastighetsförmedlingsverksamhet - Register över förmedlingsrörelser
19.10.2016/4353 HFD:2016:153
Beskattning av personlig inkomst - Beskattningsförfarande - Skatteförhöjning - Väsentligen oriktig deklaration - Uppsåt eller grov vårdslöshet - Storleken av skatteförhöjning - Hyresinkomster
18.10.2016/4351 HFD:2016:152
Tull - Efteruppbörd - Deklarant - Speditör - Befullmäktigande - Incoterms
18.10.2016/4305 HFD:2016:151
Utlänningsärende - Återkallande av status som alternativt skyddsbehövande - Internationellt skydd - Oklar hemort - Språkanalys - Antagen hemort
17.10.2016/4317 HFD:2016:150
Mervärdesskatt - Tillämpningsområde - Skatteplikt - Rörelse - Eget bruk av tjänst som avser fastighetsinnehav - Bostadsaktiebolag - Direktivs tolkningsverkan - Underhållsansvar som skiljer sig från vad som föreskrivs i lagen om bostadsaktiebolag
14.10.2016/4292 HFD:2016:149
Djurskydd - Tillsyn - Förbud och föreskrifter - Höjden på kattburar - Mottagningsplatser för herrelösa djur - Temporär förvaring
13.10.2016/4283 HFD:2016:148
Jakt - Icke fredad fågel - Fredningstid - Dispens - Förutsättningar för att bevilja dispens - Allvarlig skada - Tillräcklig utredning - Kråka - Skata
10.10.2016/4236 HFD:2016:147
Markanvändning och byggande - Bygglov - Vindkraftverk - Miljöverkningar - Planeringsbehovsavgörande - Tillräcklig utredning
10.10.2016/4235 HFD:2016:146
Markanvändning och byggande - Åtgärdstillstånd - Strandområde - Småskaligt vindkraftverk - Kravet att passa in i miljön - Olägenhet för grannar - Buller
10.10.2016/4217 HFD:2016:145
Utkomststöd - Beviljande av utkomststöd - Barnskydd - Eftervård - Boendeutgifter
6.10.2016/4205 HFD:2016:144
Markanvändning och byggande - Detaljplan - Generalplans styrande verkan - Kompletterande byggande
4.10.2016/4176 HFD:2016:143
Stöd för närståendevård - Uppsägning av ett avtal om närståendevård - Hörande i samband med uppsägning - Verkställande av uppsägningen - Delgivningssätt - Förvaltningstvistemål
3.10.2016/4159 HFD:2016:142
Vattenhushållningsärende - Vattenlagen - Delgeneralplan - Förslag till delgeneralplan - Intressejämförelse - Bedömning av förutsättningar som hänför sig till planläggning - Brygga - Båthamn
30.9.2016/4155 HFD:2016:141
Beskattning av inkomst av näringsverksamhet - Skattepliktig inkomst - Kapitalplaceringsverksamhet - Noterat bolag - Börsprospekt - Ägotid för aktier
30.9.2016/4138 HFD:2016:140
Naturvårdslagen - Förbud att förstöra och försämra direktivart - Föröknings- och rastplats - Tillstånd att avvika från förbud - Flygekorre - Skola - Habitatdirektivet - Lämplig lösning - Detaljplanering
28.9.2016/4085 HFD:2016:139
Förskottsuppbörd - Förskottsinnehållning - Trafikidkare - Personalförmån - Reseförmån för flyg
28.9.2016/4066 HFD:2016:138
Privat hälso- och sjukvård - Tillstånd att tillhandahålla hälso- och sjukvårdstjänster - Akutvård - Läkarhelikopter - Tillståndsplikt
27.9.2016/4043 HFD:2016:137
Mervärdesskatt - Undantag för skatt på försäljning - Finansieringstjänst - Värdepappershandel - Förmedling - Tjänster relaterade till köp och försäljning av aktier - Investeringsbanksverksamhet - Framgångsarvode (success fee) - Månadsarvode (retainer fee)
Avgörandena nummersvis

223-204 203-180 179-157 156-137 136-117 116-97 96-77 76-57 56-37 36-17 16-1

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.