Högsta förvaltningsdomstolens årsboksavgöranden:2016

Avgörandena nummersvis

223-204 203-180 179-157 156-137 136-117 116-97 96-77 76-57 56-37 36-17 16-1

20.12.2016/5417 HFD:2016:203
Felparkeringsavgift - Parkeringstillstånd för personer med funktionsnedsättning - Vägmärket Parkering förbjuden - Privatområde - Flygplatsområde - Förbud som tydligt kan observeras - Berättigad förväntning
15.12.2016/5338 HFD:2016:202
Extraordinära rättsmedel - Återbrytande - Försäkringsdomstolen - Fel i förfarandet - Skyldighet att begära förhandsavgörande av unionens domstol - Studiestöd - Studier utomlands - Finsk medborgare som länge bott utomlands - Integrering i det finska samhället
15.12.2016/5324 HFD:2016:201
Markanvändning och byggande - Generalplan - Byområde - Behov av byggande
14.12.2016/5303 HFD:2016:200
Mervärdesbeskattning - Följdändring - Samma skattskyldiga bolag - Tid inom vilken följdändring ska göras
12.12.2016/5228 HFD:2016:199
Utlänningsärende - Upphörande av flyktingstatus - Ändrade omständigheter - Behov av skydd - Utvisning - Inreseförbud - Helhetsbedömning - Brott - Skydd för familjeliv - Södra Irak - Basra
2.12.2016/5134 HFD:2016:198
Utlänningsärende - Uppehållstillstånd - Familjeåterförening - Försörjningsförutsättning - Proportionalitetsprincipen
2.12.2016/5125 HFD:2016:197
Handikappservice (service för funktionshindrade) - Personlig assistans - Åldersrelaterad sjukdom eller funktionshinder - Åldersdegeneration av ögonbotten i sjukdomens våta form - Svårt funktionshinder
30.11.2016/5098 HFD:2016:194
Utlänningsärende - Internationellt skydd - Asyl - Alternativt skydd - Graden av urskillningslöst våld - Skyddsdirektivet - Förbud mot tillbakasändning - Irak - Bagdad
30.11.2016/5099 HFD:2016:193
Utlänningsärende - Internationellt skydd - Asyl - Alternativt skydd - Graden av urskillningslöst våld - Skyddsdirektivet - Förbud mot tillbakasändning - Internt flyktalternativ - Irak - Bagdad - Södra Irak
30.11.2016/5092 HFD:2016:192
Registrering av varumärke - Risk för förväxling - Tidigare rättsgrund - Prioritet - Företräde
30.11.2016/5082 HFD:2016:191
Varumärke - Risk för förväxling - Tidigare rättsgrund - Företräde - Särskiljningsförmåga - Inarbetat kännetecken - Tidigare parallellregistrering
29.11.2016/5090 HFD:2016:190
Markanvändning och byggande - Delgeneralplan - Jäv - Anställningsjäv - Forststyrelsen - Vindkraft
29.11.2016/5052 HFD:2016:189
Kommunalärende - Hyra för båtplats - Dubbel avgift för icke-kommuninvånare - Olika bemötande beroende på boningsort - Grundlagen - Främjande av kommuninvånares väl-färd - Prioritering av kommunens egna invånare - Ingen godtagbar grund - Proportionalitet
28.11.2016/5020 HFD:2016:188
Beskattning av personlig inkomst - Resekostnader mellan bostaden och arbetsplatsen - Bostad - Familj
25.11.2016/5003 HFD:2016:187
Kommunindelning - Statsrådets beslut - Kriskommun - Tvångssammanslagning - Bedömning av förutsättningar - Reformen av social- och hälsovården samt landskapsreformen - Kommunal självstyrelse
23.11.2016/4939 HFD:2016:186
Alkohollag - Serveringstillstånd - Påförande av påföljd - Skattegranskning - Försäljning som inte noterats i bokföringen - Försummelse att betala skatt
22.11.2016/4918 HFD:2016:185
Gåvobeskattning - Skattelättnad vid generationsväxling - Överlåtelse av egendom som erhållits som gåva - Debitering av gåvoskatt - Apportegendom - Aktiebyte
21.11.2016/4899 HFD:2016:184
Naturskyddslag - Förvaltningstvång - Förbud att förstöra och försämra platser för djurarter - Föröknings- och rastplatser - Kompensationsåtgärder - Åkergroda - Tillstånd enligt vattenlagen - Muddring
16.11.2016/4831 HFD:2016:181
Utlänningsärende - Internationellt skydd - Uteslutningsklausul - Bevisvärdering - Bevisbörda - Grundad anledning att misstänka
15.11.2015/4836 HFD:2016:180
Beskattning av personlig inkomst - Tilläggsskatt för pensionsinkomst - Likabehandling - Diskriminering - Ålder - Grundlagen - Ingen uppenbar konflikt - Tillämpningsområdet för unionsrätten - Europeiska människorättskonventionen
Avgörandena nummersvis

223-204 203-180 179-157 156-137 136-117 116-97 96-77 76-57 56-37 36-17 16-1

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.