Högsta förvaltningsdomstolens årsboksavgöranden:2016

1.4.2016/1123 HFD:2016:36
Miljöskyddslagen - Torvproduktion - Vattenbehandlingsanläggning - Krav på belastningsreduktion - Gränsvärde för utsläpp - Bästa användbara teknik - Ytavrinningsfält - Anlagd våtmark
31.3.2016/1084 HFD:2016:35
Förskottsuppbörd - Förskottsinnehållning - Arbetsgivares socialskyddsavgift - Lön - Ersättning för arbete - Uppdragsavtal om utförande av tjänster inom ekonomiadministration - Tidigare ekonomichef
31.3.2016/1079 HFD:2016:34
Överlåtelseskatt - Rättelse av köpebrev - Skattefrihet för första bostad - Tidigare ägd bostad
23.3.2016/980 HFD:2016:33
Extraordinärt ändringssökande - Beskattning av personlig inkomst - Ne bis in idem -principen - Parallella förfaranden
21.3.2016/947 HFD:2016:32
Mentalvårdslagen - Intagning för vård oberoende av patientens vilja - Observationsremiss - Fråga om en i förhållande till sjukhuset utomstående läkare - Jäv
15.3.2016/882 HFD:2016:31
Utlänningsärende - Kringgående av bestämmelserna om inresa - Uppehållstillstånd för arbetstagare - Verkligt anställningsförhållande - Olaglig vistelse i landet - Ansökningshistora
15.3.2016/878 HFD:2016:30
Markanvändning och byggande - Byggnadstillsyn - Oskiftat dödsbo - Delägare - Riktande av förpliktelse - Rättslig och faktisk möjlighet att fullgöra huvudförpliktelse
11.3.2016/802 HFD:2016:29
Socialvård - Klientavgift - Boendeservice - Resurserat serviceboende - Långvarig anstaltsvård - Återbrytande av beslut
11.3.2016/800 HFD:2016:28
Service för funktionshindrade - Serviceboende - Gravt handikappad person - Äldre person
10.3.2016/775 HFD:2016:27
Rättshjälp - Annat än domstolsärende - Privat biträde - Handläggning av ansökan om rättshjälp - Elektronisk ansökan - Begäran om avgörande - Behörig förvaltningsdomstol - Krav på besvärstillstånd
10.3.2016/772 HFD:2016:26
Ersättning av rättegångskostnader - Myndighets misstag - Felaktig besvärsanvisning - Överklagbart avgörande i sakfrågan - Tolkningsfråga
9.3.2016/746 HFD:2016:25
Avfallslag - Meddelande av enskilt beslut - Nedskräpningsförbud - Riktande av vite
8.3.2016/714 HFD:2016:24
Mervärdesskatt - Rätt till avdrag - Säljares brottsliga förfarande - Förutsättningar för att i efterskott vägra rätt till avdrag
4.3.2016/662 HFD:2016:23
Företagare som utför tjänster mot servicesedel - Avförande av serviceproducent ur förteckningen över godkända serviceproducenter - Överklagbarhet - Besvärsrätt - Kommunalbesvär - Förvaltningsbesvär
29.2.2016/626 HFD:2016:22
Fastställande av delägarförteckning i bouppteckningsinstrument - Besluts överklagbarhet - Magistrat
24.2.2016/597 HFD:2016:21
Omhändertagande och placering i vård utom hemmet - Sakkunnigledamot i förvaltningsdomstolen - Jäv - Subjektiv opartiskhet - Objektiv opartiskhet
18.2.2016/531 HFD:2016:20
Avfallslagen - Avfallstransport - Val av system för avfallstransport - Kommunalbesvär - Kommunalt anordnad avfallstransport - Tillräcklig utredning
18.2.2016/530 HFD:2016:19
Avfallslagen - Övergångsbestämmelse - Avfallstransport - Val av avfallstransportsystem - Kommunalbesvär - Avtal om gemensam avfallsnämnd - Avfallstransport som fastighetsinnehavaren ordnar - Tillräckliga utredningar
16.2.2016/496 HFD:2016:18
Beskattning av personlig inkomst - På anställningsförhållande baserad rätt att köpa aktier i ett bolag - Gängse värde - Naken in naken ut - Substansvärde - Bolag som tillhandahåller sakkunnigtjänster - Advokatbyrå - Delägaravtal
10.2.2016/423 HFD:2016:17
Markanvändning och byggande - Generalplan - Jäv - Fullmäktigeledamot - Annan förtroendevald - Vägmarkering

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.