28.12.2016/5581 HFD:2016:218

Inkomstbeskattning - Dividend som baserar sig på arbetsinsats - Holdingbolag - Gynnande dividendutdelning

A var delägare i ett företag i hälsovårdssektorn, X Ab, som hade delat ut på A:s arbetsinsats baserad dividend till holdingbolaget Y Ab, som A och maken B ägde till lika delar. Dessa på arbetsinsatsen baserade dividender hade beskattats som förvärvsinkomst för A. De medel som Y Ab fått genom att X Ab till Y Ab hade delat ut de dividender som baserat sig på A:s arbetsinsats hade Y Ab delat ut endast till A. I ärendet skulle avgöras om A:s make B enligt principerna om gynnande dividendutdelning skulle beskattas för hälften av de dividender som Y Ab delat ut till A.

Högsta förvaltningsdomstolen ansåg att eftersom de dividender som A fått av Y Ab hade beskattats med stöd av ett särskilt system för beskattning av dividender som baserar sig på arbetsinsats, kunde på denna dividendutdelning inte samtidigt tillämpas principerna om gynnande dividendutdelning. Följaktligen skulle i A:s make B:s skattepliktiga inkomst inte inräknas ens en del av de dividender som Y Ab delat ut till A och som beskattats som dividender baserade på A:s arbetsinsats. De besvär som Enheten för bevakning av skattetagarnas rätt anfört avslogs.

Inkomstskattelagen 33 b §

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.