15.12.2016/5324 HFD:2016:201

Markanvändning och byggande - Generalplan - Byområde - Behov av byggande

För ett cirka 5 200 hektar stort område i närheten av flera stadscentra hade uppgjorts en delgeneralplan. Befolkningen på området ökade och hade gjort det länge. Med hänsyn till planområdets läge och utredningen om nuläget beträffande byggandet i området skulle planområdet betraktas som ett sådant randområde till en tätort där det fanns ett stort behov av byggande.

I delgeneralplanen hade med beteckningen at anvisats sex vidsträckta byområden, där generalplanen kunde användas som grund för beviljande av bygglov. Delgeneralplanen gjorde det möjligt att på dessa områden bygga nytt i en omfattning och med en exploateringsgrad som förutsatte att en detaljplan gjordes. Byområdesbeteckningarna i delgeneralplanen var inte ett för detta ändamål lämpligt byggplaneringsinstrument i det ifrågavarande området.

Markanvändnings- och bygglagen 35 §, 39 §, 41 § 1 mom. och 44 § 2 mom.

Se HFD 2014:2

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.