14.12.2016/5303 HFD:2016:200

Mervärdesbeskattning - Följdändring - Samma skattskyldiga bolag - Tid inom vilken följdändring ska göras

Vid skattegranskning hos A Ab uppdagades det att A Ab med anledning av samma affärshändelse hade betalat mera mervärdesskatt än vad som skulle betalas för de räkenskapsperioder som gått ut 31.3.2011 och 31.3.2012, men däremot inte hade betalat mervärdesskatt för den räkenskapsperiod som hade gått ut 31.3.2009. Skatteförvaltningen hade med stöd av beslut som fattats 26.9.2012 till A Ab återbetalat den överbetalda skatten för de räkenskapsperioder som gått ut 31.3.2011 och 31.3.2012. Däremot hade debitering inte verkställts för den räkenskapsperiod som gått ut 31.3.2009, eftersom tiden för efterbeskattning hade gått ut 31.3.2012.

Skatteförvaltningen hade 17.2.2014 med anledning av en 13.2.2014 framställd begäran av Enheten för bevakning av skattetagarnas rätt med stöd av 185 § i mervärdesskattelagen beslutat att inga åtgärder skulle vidtas. Enheten hade yrkat att A Ab genom en sådan följdändring som avses i 204 § i mervärdesskattelagen skulle debiteras på den skatt som blivit obetald för ovan nämnda räkenskapsperiod.

Sådana i 204 § 1 mom. i mervärdesskattelagen avsedda debiterings- och återbetalningsbeslut som gäller samma skattskyldig ansågs utgöra en helhet. Följdändringen för den räkenskapsperiod som gått ut 31.3.2009 borde med stöd av de gemensamma iakttagelserna från skattegranskningen ha gjorts inom skälig tid efter att besluten om återbetalning av skatt för de räkenskapsperioder som gått ut 31.3.2011 och 31.3.2012 hade fattats med anledning av skattegranskningen och vunnit laga kraft. Härefter hade det för A Ab uppstått en sådan berättigad förväntan som avses i 6 § i förvaltningslagen om att skattegranskningen inte längre skulle komma att föranleda ytterligare åtgärder. När Skatteförvaltningen 17.2.2014 fattade sitt beslut med anledning av den begäran som Enheten för bevakning av skattetagarnas rätt framställt hade Skatteförvaltningen inte längre genom en följdändring kunnat påföra A Ab skatt. De besvär som Enheten för skattetagarnas rätt anfört avslogs.

Följdändring för räkenskapsperioden 1.4.2008 - 31.3.2009

Mervärdesskattelagen 179 § 1 mom. (1265/1997), 185 § ja 2014 § 1 mom.

Förvaltningslagen 6 §

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.