9.11.2016/4707 HFD:2016:171

Utlänningsärende - Uppehållstillstånd - Annan anhörig till finsk medborgare - Fast familjegemenskap - Fullständigt beroende

Den ryska medborgaren A hade ansökt om uppehållstillstånd på grund av familjeband. Anknytningspersonen var hennes fullvuxna dotter, som var både finsk och rysk medborgare.

Frågan gällde huruvida det var oskäligt i enlighet med 50 § 2 mom. i utlänningslagen att avslå ansökan. Enligt stadgandet beviljas andra anhöriga till en finsk medborgare bosatt i Finland än familjemedlemmar kontinuerligt uppehållstillstånd, om det är oskäligt att vägra uppehållstillstånd därför att personerna i fråga har för avsikt att i Finland fortsätta att leva i en sådan fast familjegemenskap som de tidigare levt i eller om den anhöriga är fullständigt beroende av den finska medborgare som är bosatt i Finland.

A hade i Ryssland bott i samma hushåll med sin dotter och hennes familj till år 2001 då dottern med familj flyttade till Finland. Efter detta hade de tillbringat cirka åtta månader om året turvis hos varandra. Den fasta familjegemenskapen ansågs inte ha fortsatt under den tid parterna har haft egna hem i olika länder.Den fasta familjegemenskap de tidigare levt i ansågs ha brutits år 2001.

A hade i sin uppehållstillståndsansökan hänvisat till sin försvagade hälsa.Trots att hon behövde hjälp i vardagen och inte kunde bo ensam var sökanden inte på grund av sin hälsa uttryckligen beroende av sin i Finland bosatta dotter, utan hon kunde få hjälp och vård i sitt hemland.Trots att parternas situation förändrats så att det med tiden blivit besvärligare att turvis besöka varandra, kunde förändringen inte anses innebära att det var oskäligt att förutsätta sökanden att bo kvar i sitt hemland. A ansågs inte vara fullständigt beroende av sin dotter.

Det var inte oskäligt enligt 50 § 2 mom. i utlänningslagen att avslå sökandens ansökan om uppehållstillstånd.

Utlänningslagen 50 § 2 mom.

Europakonventionen 8 art.

Europadomstolens dom Senchishak v. Finland

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.