7.11.2016/4628 HFD:2016:164

Utlänningsärende - Uppehållstillstånd - Kringgående av bestämmelser om inresa - Inresa i strid med inreseförbud - Familjeåterförening

Ett villkor för en utlännings inresa är enligt utlänningslagen bland annat att han inte meddelats inreseförbud.

Uppehållstillstånd kunde vägras med stöd av 36 § 2 mom. i utlänningslagen om utlänningen i strid med ett inreseförbud som ännu var i kraft hade kommit till Finland och inreseförbudet var i kraft ännu då Migrationsverket gav sitt beslut med anledning av ansökan. Uppehållstillstånd kunde i dylika fall vägras också i de fall att grunden för ansökan hade varit verklig i sig.

Eftersom ansökan om uppehållstillstånd hade gjorts på grund av familjeband, skulle 66 a § i utlänningslagen beaktas vid prövningen om uppehållstillståndet skulle vägras. Utlänningslagens 146 § skulle beaktas när avvisningen och inreseförbudet prövades.

Utlänningslagen 11 § 1 mom. 4 punkten, 36 § 2 mom., 66 a § och 146 §

Europakonventionen art. 8

Europadomstolens dom Darren Omoregie m. fl. mot Norge

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.