16.9.2016/3874 HFD:2016:134

Överlåtelseskatt - Första bostad - Tidigare ägande - Servicehus

A hade år 1998 ärvt 50 procent av aktierna i Bostads Ab X,vilka berättigade till besittningen av en bostadslägenhet med två rum och kök i ett servicehus. Lägenheterna i Bostads Ab X var avsedda att vara bostäder för äldre personer och utvecklingsstörda. A hade inte själv bott i bostaden, utan den hade varit uthyrd. År 2010 hade A sålt sin andel av av aktierna i Bostads Ab X och hade år 2014 köpt 53 procent av sådana aktier i Bostadsaktiebolaget Y vilka berättigade till besittningen av en etta, som A hade för avsikt att använda som sin stadigvarande bostad.

Högsta förvaltningsdomstolen ansåg att att A när han köpte aktier i Bostadsaktiebolaget Y inte hade varit en sådan köpare av första bostad som avses i lagen om överlåtelseskatt, eftersom A tidigare hade ägt hälften av aktier som berättigade till besittningen av en bostadslägenhet i Bostads Ab X. Det saknade betydelse för saken att A inte själv stadigvarande hade varit bosatt i lägenheten i Bostads Ab X och att bostaden där inte hade varit ändamålsenlig som bostad för honom.

Omröstning 4 - 1.

Lagen om överlåtelseskatt 15 § 1 mom., 25 § 1 mom. och 44 §

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.