29.8.2016/3566 HFD:2016:126

Mervärdesskatt - Skattepliktig försäljning - Undantag från skatteplikt på försäljning - Hälso- och sjukvård - Företagshälsovård - Arbetsplatsutredning

Det var fråga om en situation där en verksamhetsplan för en enskild arbetsgivares företagshälsovård skulle utarbetas och en arbetsplatsutredning göras för att företagshälsovården skulle ordnas på ett ändamålsenligt sätt. Noggrannare mätningar, kartläggningar och andra utredningar som eventuellt skulle göras i sammanhanget var inte inkluderade. Utredningen gjordes i samband med att ett avtal om företagshälsovård slöts och gjordes enligt behov antingen av en företagshälsovårdsläkare, företagshälsovårdare eller psykolog inom företagshälsovården. Att göra en sådan arbetsplatsutredning ansågs höra till de företagshälsovårdstjänster som var befriade från mervärdesskatt. Omröstning 3 - 2.

Företagsskattebyråns förhandsavgörande för tiden 17.2.2014 - 31.12.2015.

Jfr HFD 2014:123

Mervärdesskattelagen 34 § 1 mom. och 35 §

Rådets direktiv om ett gemensamt system för mervärdesskatt 2006/112/EG artikel 132.1 b och 132. 1 c

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.