22.8.2016/3434 HFD:2016:123

Markanvändning och byggande - Åtgärdstillstånd - Detaljpaneområde - Led-reklamtavla - Lämplighet för platsen - Hot mot trafiksäkerheten

Kommunen hade beviljat åtgärdstillstånd för placering av en led-ljusbelyst reklamtavla med bildväxling på ett detaljplaneområde. Reklamtavlan skulle placeras i närheten av en planskild anslutning till en motorväg. Förvaltningsdomstolen hade på besvär av NTM-centralen upphävt åtgärdstillståndet med hänvisning till att en färgstark, klart belyst reklamtavla med bildväxling hotade trafiksäkerheten och störde trafiken och av denna anledning inte var lämplig på platsen i fråga.

Högsta förvaltningsdomstolen ansåg att den med ledljus belysta reklamtavlan, som var avsedd att attrahera vägtrafikanternas uppmärksamhet, till följd av sin ljusstyrka och rörliga bild störde trafiken på den allmänna vägen och därför inte var lämplig för platsen. Högsta förvaltningsdomstolen ändrade inte förvaltningsdomstolens slutsats.

Markanvändnings- och bygglagen 126 § 1 och 2 mom., 126 a § 1 mom. 8 punkten och 2 mom., 135 § 1 mom., 138 § 1 mom. och 168 § 1 mom.

Se även HFD 2016:122

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.