18.8.2016/3402 HFD:2016:117

Handlings offentlighet - Offentlighetslagens tillämpningsområde - Myndighetshandling - Icke-handling - Utredning om arvode för styrelseuppdrag - Statens ägarstyrning

En avdelningschef, som var chef för avdelningen för ägarstyrning vid statsrådets kansli, och som med anledning av sin tjänsteställning var ordförande för utnämningskommittéerna i två aktiebolag där staten var majoritetsägare, hade tagit del av utredningar som utnämningskommittéerna hade låtit göra om arvoden för styrelseuppdrag i börsbolag. Arvodesutredningarna hade haft relevans för åsiktsbildningen när utnämningskommittéerna inom ramen för statens ägarstyrning tog ställning till ett förslag till bolagens bolagsstämmor om bolagens styrelsearvoden. Avdelningschefen hade fått del av utredningarna genom ett ärende som hörde till avdelningens verksamhetsområde och uppgifter och det hade funnits ett samband mellan utredningarna och åsiktsbildningen. Arvodesutredningarna skulle betraktas som myndighetshandlingar som avses i 5 § 2 mom. i offentlighetslagen och rätten att ta del av dem skulle avgöras enligt bestämmelserna i samma lag. Arvodesutredningarna kunde alltså inte betraktas som sådana i 5 § 3 mom. 1 punkten i offentlighetslagen avsedda handlingar som sänts till en anställd hos en myndighet med anledning av något annat uppdrag eller någon annan ställning som han eller hon innehade.

Lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (offentlighetslagen) 5 § 2 mom. och 3 mom. 1 punkten

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.