21.3.2016/947 HFD:2016:32

Mentalvårdslagen - Intagning för vård oberoende av patientens vilja - Observationsremiss - Fråga om en i förhållande till sjukhuset utomstående läkare - Jäv

Avdelningsläkaren A, som stod i tjänsteförhållande till Helsingfors stads enhet för psykiatri och missbrukarvård och som arbetade huvudsakligen på Aurora psykiatriska sjukhus, hade arbetat också i samjouren vid Haartmanska sjukhuset. I sitt arbete i samjouren hade han för en person skrivit ut en sådan observationsremiss som avses i 9 § i mentalvårdslagen. Med stöd av remissen hade personen tagits in för observation på Aurora sjukhus, där tf. avdelningsläkaren B hade gett ett observationsutlåtande och biträdande överläkaren C hade fattat ett beslut om intagning för vård oberoende av patientens vilja.

Högsta förvaltningsdomstolen ansåg i motsats till förvaltningsdomstolen att den omständigheten att den avdelningsläkare som skrivit ut observationsremissen hade stått i tjänsteförhållande till en annan av stadens enheter och under tjänstetid tjänstgjorde på samma sjukhus som den läkare som gett observationsutlåtandet och den läkare som fattat beslutet om intagning för vård inte innebar att intagningsbeslutet skulle ha fattats i felaktig ordning.

Förfarandet ansågs också uppfylla de villkor som Europeiska människorättsdomstolen i sin rättspraxis har ställt för att en person som lider av svag psykisk hälsa ska få berövas sin frihet.

Mentalvårdslagen 8, 9, 9 a, 9 c, 10 § 1 mom., samt 11, 12 och 23 §

Förvaltningslagen 28 §

Europeiska människorättskonventionen artikel 5.1 och artikel 9.1

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.