8.2.2016/340 HFD:2016:11

Utlänningsärende - Avvisning - Inreseförbud - Medborgare i Europeiska unionen - Allmän ordning - Allmän säkerhet - Grovt rattfylleri - Förande av fortskaffningsmedel utan behörighet

Målet gällde prövning av förutsättningarna för att avvisa en medborgare i Europeiska unionen och meddela honom inreseförbud.

A, som var estnisk medborgare, hade sedan år 2009 tidvis arbetat i Finland. Han hade alltsedan år 2012 varit anställd i ett fortgående arbetsförhållande i Finland. När A var i Finland hade han bott i en husvagn, som han ägde. A hade inte registrerat sin uppehållsrätt i Finland.

Åren 2011 och 2012 hade A i Finland gjort sig skyldig till tre fall av av grovt rattfylleri och förande av fortskaffningsmedel utan behörighet, för vilka han dömts till straff.

A hade sina gärningar äventyrat andra vägtrafikanters säkerhet. Högsta förvaltningsdomstolen ansåg att i Finland skulle trafiksäkerheten betraktas som en sådan fördel som skulle skyddas enligt 156 § 1 mom. i utlänningslagen. När man tog hänsyn till att A:s gärningar, som var av liknande slag, hade upprepats under en kort tidsperiod och i fråga om rattfylleribrotten att det var fråga om grovt rattfylleri, utgjorde A:s beteende ett sådant verkligt, faktiskt och tillräckligt allvarligt hot mot trafiksäkerheten som avses i 156 § 2 mom. i utlänningslagen. A kunde inte anses ha fasta och bestående band till Finland.

Enligt utlänningslagen fanns det förutsättningar att avvisa A till hans hemland Estland och meddela honom ett tre år långt inreseförbud

Utlänningslagen 146 § 1 och 2 mom., 156 § 1 och 2 mom., 167 § och 170 § 1 mom.

Europeiska parlamentets och rådets direktiv 2004/38/EG artiklarna 27.1 och 27.2

Europeiska unionens domstols domar i målen Bouchereau (C-30/77), Orfanopoulus och Oliveri (C-482/01 och C-493/01) samt Europeiska gemenskapernas kommission vs. Nederländerna (C-50/06)

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.