20.1.2016/158 HFD:2016:8

Handikappservice (Service med anledning av funktionsstörning) - Färdtjänst för gravt handikappade - Närkommun - Grannkommun - Kommunsammanslagning

Enligt 8 § 2 mom. i lagen om service och stöd på grund av handikapp ska kommunen ordna skälig färdtjänst jämte följeslagarservice för en gravt handikappad som på grund av sitt handikapp eller sin sjukdom nödvändigt behöver sådan service för att klara de funktioner som hör till normal livsföring.

Enligt 4 § 2 mom. i förordningen om service och stöd på grund av handikapp omfattar transporter som hör till det dagliga livet transporter inom den gravt handikappades hemkommun eller till närbelägna kommuner.

I stabiliserad rättspraxis har man ansett att som sådana närliggande kommuner som avses i lagen och förordningen om service och stöd på grund av handikapp ska betraktas grannkommuner som gränsar till sökandens hemkommun. Med hänsyn till gällande lagstiftning och den tolkning av den som stabiliserats i rättspraxis kunde kommunen inte avgränsa det område där färdtjänsten gällde så att detta inte skulle omfatta resor till grannkommuner

Lagen om service och stöd på grund av handikapp 8 § 2 och 3 mom.

Förordningen om service och stöd på grund av handikapp 4 § 1 och 2 mom., 5 § 1 mom. och 6 §

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.