Högsta förvaltningsdomstolens årsboksavgöranden:2016

Avgörandena nummersvis

223-204 203-180 179-157 156-137 136-117 116-97 96-77 76-57 56-37 36-17 16-1

30.12.2016/5660 HFD:2016:223
Utlänningsärende - Ändringssökande - Internationellt skydd - Framförande av besvärsgrund - Komplettering av besvär i förvaltningsdomstolen - Skälig frist - Avvisande av besvär
29.12.2016/5591 HFD:2016:222
Bilskatt - Stadigvarande boningsort - Tillfällig skattefri användning av fordon - Personliga och yrkesrelaterade band - Estland
29.12.2016/5646 HFD:2016:221
Konkurrensärende - Missbruk av dominerande marknadsställning - Underprissättning i konkurrenssyfte - Bedömningsgrunder för underprissättning i konkurrenssyfte - Prissättning som underskrider de rörliga kostnaderna - Basmjölk - Betydelsen av annan verksamhet - Lika effektiv konkurrent - Rätten till försvar - Rätten att ta del av handlingar - Fel i förfarandet - Rättande av fel i förfarandet under rättegången - Påföljdsavgift - Betydelsen av tidigare praxis i fråga om påföljdsavgifter - Skadeståndstalans inverkan på åläggande av påföljdsavgift
29.12.2016/5634 HFD:2016:220
Utlänningsärende - Internationellt skydd - Asyl - Alternativt skydd - Graden av urskillningslöst våld - Väpnad konflikt - Tillförlitlig och aktuell landinformation - Jemen
28.12.2016/5583 HFD:2016:219
Inkomstbeskattning - Anskaffning av egna aktier - Delägare i aktiebolag - Överlåtelsevinst - Kapitalinkomst - Dividend baserad på arbetsinsats - Kringgående av skatt - Förtäckt dividend - Läkarbolag
28.12.2016/5581 HFD:2016:218
Inkomstbeskattning - Dividend som baserar sig på arbetsinsats - Holdingbolag - Gynnande dividendutdelning
28.12.2016/5574 HFD:2016:217
Utlänningsärende - Uppehållstillstånd - Yrkesmässig idrott - Fotboll - Spelaravtal - Utkomst
23.12.2016/5564 HFD:2016:216
Lagen om likabehandling - Diskriminering - Banktjänster - Nättjänstkoder - Inledande identifiering - Verifiering av identitet - Körkort - Utbytt körkort - Pass - Stark autentisering - Identifieringsverktyg - Identifieringstjänst
23.12.2016/5542 HFD:2016:215
Registrering av varumärke - Registreringshinder - EU-varumärke - EUIPO:s beslut om partiellt upphävande av EU-varumärken
23.12.2016/5491 HFD:2016:214
Framställande av begäran om förhandsavgörande av unionens domstol - Service för funktionshindrade - Kommunens skyldighet att ordna tjänster - Hemkommun i Finland - Vistelse som närmar sig stadigvarande vistelse i en annan medlemsstat i Europeiska unionen - Personlig assistent för studietid i annan medlemsstat - Förmån vid sjukdom - Unionsmedborgares rätt att röra sig fritt
22.12.2016/5465 HFD:2016:213
Markanvändning och byggande - Stranddetaljplan - Markägare - Rätt att göra upp ett förslag till stranddetaljplan - Kommunalbesvär - Besluts överklagbarhet - Beredning
22.12.2016/5454 HFD:2016:212
Renskötsellagen - Godkännande av renmärke - Renbeteslag - Renbeteslagets framställning - Renbeteslagsföreningens behörighet
22.12.2016/5450 HFD:2016:211
Markanvändning och byggande - Undantag - Bildande av byggplats - Förhållandet mellan planering av markanvändningen och fastighetsbildning - Fastighetsförrättning - Klyvning
22.12.2016/5448 HFD:2016:210
Kommunalärende - Bifall till skadeståndsyrkande - Skadestånd - Eventuellt skadeståndsansvar - Stadsstyrelsens behörighet - Utövning av prövningsrätt - Principen om ändamålsbundenhet - Avtal om att lägga ner rättstvister - Kommunens fördel
22.12.2016/5446 HFD:2016:209
Begäran om förhandsavgörande av unionens domstol - Offentlig upphandling - Tillämpningsområde - Marknadsdomstolens behörighet - Definition av offentliga kontrakt - Val av anbudsgivare - Jordbruksrådgivning
22.12.2016/5445 HFD:2016:208
Begäran om förhandsavgörande av unionens domstol - Personuppgiftslagen - Dataskyddsdirektivet - Jehovas vittnen - Personuppgifter som samlas i predikoarbete
22.12.2016/5444 HFD:2016:207
Handlings offentlighet - Räddningsverket - Tillämpning av offentlighetslagen - Myndighetshandling - Icke-handling - Intern handling - Brandutredning - Fotografi från brandplats
22.12.2016/5435 HFD:2016:206
Återställande av försutten fatalietid - Asyl - Uppehållstillstånd - Advokat - Ombud - Ombudets handlande - Försenade besvär
22.12.2016/5432 HFD:2016:205
Återställande av försutten fatalietid - Asyl - Uppehållstillstånd - Rättegångsbiträde med tillstånd - Ombud - Ombudets handlande - Försenade besvär
20.12.2016/5419 HFD:2016:204
Utlänningsärende - Familjeåterförening - Anknytningsperson som beviljats asyl - Minderårigt barn - Familjemedlem
Avgörandena nummersvis

223-204 203-180 179-157 156-137 136-117 116-97 96-77 76-57 56-37 36-17 16-1

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.