Högsta förvaltningsdomstolens årsboksavgöranden:2015

Avgörandena nummersvis

189-170 169-149 148-129 128-109 108-89 88-69 68-49 48-29 28-9 8-1

8.9.2015/2354 HFD:2015:128
Marktäktslag - Förutsättningar för beviljande av tillstånd - Speciell naturförekomst - Betydande skönhetsvärden hos naturen - Finlands Akademis underökning om åsarnas tillstånd - Syn
4.9.2015/2331 HFD:2015:127
Lagen om fiske - Fiskeguide - Tillstånd att ordna tillställningar inom fisketurismen - Tillståndsvillkor som innehåller regionala fiskeribegränsningar - Ändring av tillstånd - Myndighets behörighet - Närings- trafik- och miljöcentralen (NTM-centralen)
1.9.2015/2290 HFD:2015:126
Statligt stöd - Jäv - Jäv enligt generalklausulen - Aktieförsäljning - Konvertering av delägarlån till placering - Inlösningsklausul - Medlemskap i bolags styrelse - Annat särskilt skäl - Värderingsutlåtande
31.8.2015/2289 HFD:2015:125
Inkomstbeskattning - Allmännyttigt samfund - Understödsförening - Utdelning av bidrag
27.8.2015/2253 HFD:2015:124
Miljötillstånd - Art som kräver särskilt skydd - Fredad art - Kungsörn - Torvproduktion - Avsiktligt störande - Speciella naturförhållanden
25.8.2015/2236 HFD:2015:123
Kommunalärende - Samkommunsfullmäktiges behörighet (kompetens) - Fördröjningsavgift inom den specialiserade sjukvården - Grundavtal
24.8.2015/2231 HFD:2015:122
Förhandsuppbörd - Förskottsinnehållning - Resekostnadsersättning - Särskilt arbetsställe - Veckohelgresor - Arbetskommendering - Inkvartering
24.8.2015/2230 HFD:2015:121
Beskattning av personlig inkomst - Avdrag för bostad på arbetsorten - Resor mellan bostaden och arbetsplatsen - Veckohelgresor - Stadigvarande bostad - Bostad på arbetsorten - Anteckning i befolkningsdatasystemet - Hemkommun
24.8.2015/2229 HFD:2015:120
Beskattning av personlig inkomst - Utlandsarbetsinkomst - Sexmånadersregeln - Avbrott i utlandstjänstgöring - Byte av arbetsstat
20.8.2015/2213 HFD:2015:119
Felparkeringsavgift - Parkeringsplats - Enskilt område - Förvaring och upplagring av fordon - Faktisk användning av fordon i trafik - Ur trafik taget fordon - Obesiktat fordon - Väg
17.8.2015/2184 HFD:2015:118
Miljötillstånd - Djurstall - Pälsdjursfarm - Tillståndsprövning - Förläggningsplats - Luktolägenhet - Avstånd till mål där störning uppstår - Miljöskyddsanvisningar - Oskäligt besvär
17.8.2015/2183 HFD:2015:117
Miljötillstånd - Djurstall - Pälsdjursfarm - Tillståndsprövning - Förläggningsplats - Luktolägenhet - Avstånd till mål där störning uppstår - Miljöskyddsanvisningar - Försiktighets- och aktsamhetsprincipen - Oskäligt besvär
12.8.2015/2159 HFD:2015:116
Kommunalärende - Markanvändning och byggande - Kommunfullmäktige - Förkastat förslag till detaljplan - Överklagbarhet - Besvärsrätt
6.8.2015/2139 HFD:2015:115
Kommunallagen - Kommunalbesvär - Ny besvärsgrund - Framförande av besvärsgrunder inom besvärstiden - Prövning av besvärsgrund - Hävande av tjänsteförhållande under prövotiden - Kommunal tjänsteinnehavare - Motivering av beslut
30.7.2015/2094 HFD:2015:114
Mervärdesskatt - Försäljningslandet för en tjänst - Tjänst som avser en fastighet - Legal due diligence -tjänst som hänför sig till köpobjektet - Ryskt fastighetsbolag
10.7.2015/1975 HFD:2015:113
Utlänningsärende - Uppehållstillstånd för arbetstagare - Associationsavtalet mellan Republiken Turkiet och Europeiska ekonomiska gemenskapen - Associationsrådets beslut 1/80 - artikel 13 - Standstill-klausul - Reguljär vistelse och anställning
10.7.2015/1970 HFD:2015:112
Begäran om förhandsavgörande av unionens domstol - Postverksamhet - Brevförsändelser - Utdelning av avtalskunders postförsändelser - Koncession för postverksamhet - Koncessionsvillkor - Väsentliga krav - Samhällsomfattande tjänster - Posttjänster som ligger utanför de samhällsomfattande tjänsternas räckvidd - Leveransvillkor - Försändelsers utdelningsintervall - Tjänster vid adressförändring och önskat avbrott i utdelningen - Märkning av försändelser - Insamlingsställen för försändelser
6.7.2015/1922 HFD:2015:111
Utlänningsärende - Internationellt skydd - Beslut om utlämning - Ställande till svars för brott - Förenta staterna - Oskäligt straff - Förbud mot tillbakasändning - Europeiska människorättskonventionen
3.7.2015/1897 HFD:2015:110
Sametinget - Tillsättande av valnämnd - Förvaltningsbesvär - Besvär i förvaltningsärende - Överklagbarhet av besvär
3.7.2015/1896 HFD:2015:109
Myndighets besvärsrätt - Mentalvårdsärende - Sjukhusvård oberoende av patientens vilja - Sjukhus - Läkare - Överläkare vid sjukhus - Allmänt intresse
Avgörandena nummersvis

189-170 169-149 148-129 128-109 108-89 88-69 68-49 48-29 28-9 8-1

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.