28.12.2015/3857 HFD:2015:187

Förlossningsverksamheten vid ett sjukhus - Tillstånd till undantag från ett villkor som gällde förlossningsverksamhet - Årligt antal förlossningar - Tidsbegränsning av tillstånd - Motivering av beslut

En samkommun hade ansökt om tillstånd att inte behöva uppfylla villkoret att man vid samkommunens sjukhus skulle sköta åtminstone cirka 1 000 förlossningar per år. Social- och hälsovårdsministeriet hade beviljat samkommunen tillstånd att fortsätta förlossningsverksamheten vid centralsjukhuset till 1.6.2017. I 14 § i förordningen om grunderna för brådskande vård och villkoren för jour inom olika medicinska verksamhetsområden fanns ingen särskild bestämmelse om huruvida tillståndet kunde beviljas att gälla bara en viss tid. Med hänsyn till att det tillstånd som social- och hälsovårdsministeriet beviljat till sin natur var ett undantag från huvudregeln om årligt antal förlossningar samt det som anförts om att servicestrukturen inom social- och hälsovården inte var slutligt avgjord, ansåg högsta förvaltningsdomstolen att tillståndet hade kunnat beviljas att gälla endast en viss tid. Tillståndsbeslutet var också tillräckligt utförligt motiverat.

Förvaltningslagen 45 §

Social- och hälsovårdsministeriets förordning om grunderna för brådskande vård och villkoren för jour inom olika medicinska verksamhetsområden 14 §

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.