23.12.2015/3835 HFD:2015:186

Fordonsskatt - Tilläggsskatt till fordonsskatt - Europeiska människorättskonventionen - Principen om ne bis in idem - Dubbel bestraffning - Samma gärning

A hade 21.8.2011 i strafforderförfarande dömts till 12 dagsböter för fordonsförseelse, som han hade gjort sig skyldig till genom att han nämnda dag i trafik hade använt ett med körförbud belagt fordon, som inte genomgått periodisk besiktning. Bötesstraffet hade vunnit laga kraft. Trafiksäkerhetsverket hade 23.5.2012 med anledning av samma händelse beslutat att A skulle betala 10 euro i fordonsskatt och 2 078,67 euro i tilläggsskatt till fordonsskatten med anledning av att A:s avställda fordon 21.8.2011 hade använts i trafik. HFD ansåg att den tilläggsskatt som A påförts var en straffrättslig påföljd. Det var därför fråga om förbudet mot ne bis in idem. Eftersom A i strafforderförfarande redan hade dömts till straff för samma gärning, avlyftes den tilläggsskatt till fordonsskatten som A påförts.

Omröstning 4 - 1.

Europeiska människorättskonventionens 7:e tilläggsprotokoll, artikel 4

Fordonslagen 8 § 1 mom., 51 § 1 mom., 84 § 1 mom. och 96 § 1 mom. 2 punkten

Fordonsskattelagen 4 a § 2 mom., 5 § 1 och 2 mom., 47 § 1 mom. och 47 a §

Europeiska människorättsdomstolens domar Engel m.fl. mot Nederländerna 8.6.1976, Zolotukhin mot Ryssland 10.2.2009, Ruotsalainen mot Finland 16.6.2009, Grande Stevens m.fl. mot Italien 4.3.2014 samt VP-Kuljetus m.fl. mot Finland 6.1.2015.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.