23.12.2015/3823 HFD:2015:185

Bilskatt - Återbetalning av bilskatt vid utförsel ur landet - Proportionalitetsprincipen

Tullen hade avslagit A: s ansökan om återbäring av bilskatt vid utförsel av fordon ur landet på den grunden att sökanden inte hade berett Tullen möjlighet att i enlighet med 34 d § 4 mom. i bilskattelagen inspektera fordonet innan det fördes ur landet. Högsta förvaltningsdomstolen ansåg att med hänsyn till proportionalitetsprincipen var det inte en förutsättning för återbäring att en sådan inspektionsmöjlighet hade beretts. Däremot kunde sökandens försummelse att visa upp bilen för inspektion medföra andra negativa påföljder, bland annat accentuerad utredningsskyldighet för sökanden. Ärendet återvisades till Tullen för ny handläggning.

Omröstning 3 - 2. Bilskattelagen 34 d §.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.