10.12.2015/3605 HFD:2015:175

Medborgarskapsärende - Boende i Finland - Boendetidsvillkor - Egentligt bo och hemvist - Utsänd arbetstagare - Expat

Migrationsverket hade avslagit en brittisk medborgares ansökan om finskt medborgarskap. Enligt Migrationsverkets beslutsskäl uppfyllde A inte bondetidsvillkoret, eftersom han inte hade sitt egentliga bo och hemvist i Finland på det sätt som förutsätts i 13 § 1 mom. 2 punkten i medborgarskapslagen. Förvaltningsdomstolen avslog A:s besvär över Migrationsverkets beslut.

A var född i Finland på 1970-talet. Han hade gått i skola, studerat och arbetat i Finland och hans modersmål var finska. A hade hela sitt liv varit stadigvarande bosatt i Finland. Den ena av hans föräldrar var finsk medborgare, likaså hans familjemedlemmar. A arbetade som för viss tid utsänd arbetstagare i Polen, enligt ett avtal med sin finska arbetsgivare. Hemmet i Finland hade stått till A:s och hans familjs förfogande också under den tid som han arbetade utomlands.

När A:s boende i Finland bedömdes under förhållandena i A:s fall, ansågs han ha haft sitt egentliga bo och hemvist i Finland vid den tidpunkt när Migrationsverket hade tagit ställning till hans ansökan. Migrationsverket borde inte på angivna beslutsgrunder ha avslagit A:s ansökan.

Medborgarskapslagen 7 § och 13 § 1 mom. 2 punkten

Se även HFD 2007:8

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.