24.8.2015/2230 HFD:2015:121

Beskattning av personlig inkomst - Avdrag för bostad på arbetsorten - Resor mellan bostaden och arbetsplatsen - Veckohelgresor - Stadigvarande bostad - Bostad på arbetsorten - Anteckning i befolkningsdatasystemet - Hemkommun

En skattskyldig hade på sin arbetsort hyrt en bostad, vars adress han för befolkningsdatasystemet hade uppgett som sin stadigvarande adress. Den skattskyldigas make bodde på en annan ort, där makarna ägde en bostad. Med hänsyn till den skattskyldigas utredning om de skäl med anledning av vilka han i befolkningsdatasystemet hade uppgett sig vara stadigvarande bosatt på arbetsorten ansåg högsta förvaltningsdomstolen att såsom den skattskyldigas i 93 § 1 mom. i inkomstskattelagen avsedda bostad och i 95 a § 1 mom. i inkomstskattelagen avsedda stadigvarande bostad trots anteckningen i befolkningsdatasystemet i enlighet med den skattskyldigas yrkande skulle betraktas den bostad där även hans make bodde. Den bostad som den skattskyldiga hyrt på arbetsorten var en sådan bostad på arbetsorten för vilken den skattskyldiga hade rätt till avdrag för bostad på arbetsorten. Den skattskyldiga hade rätt att vid beskattningen dra av kostnaderna för veckohelgresor mellan sin arbetsort och sin och makens gemensamma bostadsort. Förhandsuppbörden 2014.

Inkomstskattelagen 93 § 1 mom. och 95 a § 1 mom.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.