12.8.2015/2159 HFD:2015:116

Kommunalärende - Markanvändning och byggande - Kommunfullmäktige - Förkastat förslag till detaljplan - Överklagbarhet - Besvärsrätt

Kommunen, Forststyrelsen och wpd Finland Oy hade slutit ett markanvändningsavtal, enligt vilket kommunen skulle inleda detaljplanering som skulle göra det möjligt att bygga 10 - 15 vindkraftverk på statsägd mark i Forststyrelsens besittning. Enligt avtalet svarade bolaget för kostnaderna för uppgörandet av detaljplanen. Kommunen hade godkänt den konsult som bolaget utsett till att göra upp planen. Senare hade Forststyrelsen på bolaget överfört de rättigheter och skyldigheter som Forststyrelsen hade enligt markanvändningsavtalet. Kommunfullmäktiges beslut att inte anta den detaljplan som den av bolaget utsedda konsulten hade gjort upp var ett beslut som kunde överklagas. Bolaget hade rätt att anföra besvär över beslutet.

Kommunallagen (365/1995) 90 § (1375/2007) 1 mom., samt 91 och 92 §

Markanvändnings- och bygglagen 188 § 1 mom.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.