30.7.2015/2094 HFD:2015:114

Mervärdesskatt - Försäljningslandet för en tjänst - Tjänst som avser en fastighet - Legal due diligence -tjänst som hänför sig till köpobjektet - Ryskt fastighetsbolag

A Ab, som bedrev handel med konsumtionsvaror, hade i samband med att bolaget planerade att köpa fastigheter att användas som handelsplatser i Ryssland köpt så kallade legal due diligence -tjänster för klarläggande av de risker som var förknippade med förvärv av i Ryssland belägna andra än ömsesidiga fastighetsbolag. Tjänsterna omfattade bland annat kontroll av arten och giltigheten av hyres- eller äganderätten till fastighetsaktiebolagets tomt, utredning av fastighetsaktiebolagets ekonomiska ställning samt kartläggning av de risker som var förknippade med förvärvet. Affären genomfördes så att de ryska fastighetsbolagen kom i A Ab:s dotterbolag B Ab:s ägo. A Ab hade fakturerat B Ab på de kostnader som A Ab haft för due diligence -tjänsterna. B Ab bedrev inte mervärdesskattepliktig verksamhet.

Målet gällde om A Ab skulle betala mervärdesskatt för de legal due dilligence -tjänster som A Ab hade vidarefakturerat B Ab på. Högsta förvaltningsdomstolen ansåg att tjänsterna var i 65 § i mervärdesskattelagen (1486/1994, numera 67 § 1 mom.) avsedda tjänster som avser en fastighet och vilka enligt samma lagrum anses vara sålda i Finland om fastigheten är belägen här. När fastigheterna var belägna i Ryssland, skulle A Ab inte betala mervärdesskatt för de belopp som bolaget fakturerat B Ab på. A Ab:s besvär bifölls. Förvaltningsdomstolens beslut och Skatteförvaltningens debiteringar upphävdes.

Debiteringsbeslut för räkenskapsperioderna 1.1. - 31.12.2008 och 1.1. - 31.12.2009

Mervärdesskattelagen 1 § 1 mom. 1 punkten, 28 § 1 mom. och 65 § (1486/1994, numera 67 § 1 mom.)

Rådets direktiv om ett gemensamt system för mervärdesskatt 2006/112/EG artikel 2.1.a och 2.1.c samt artikel 45 (numera artikel 47)

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.