3.7.2015/1897 HFD:2015:110

Sametinget - Tillsättande av valnämnd - Förvaltningsbesvär - Besvär i förvaltningsärende - Överklagbarhet av besvär

Sametingets beslut, med vilket en valnämnd tillsatts för val till sametinget, skulle inte betraktas som ett sådant i förvaltningsprocesslagen avsett beslut i förvaltningsärende som fick överklagas genom besvär. Besvären skulle därför inte prövas, utan avvisas.

Sametingsvalet 14 §, 20 § 3 mom. och 41 §

Förvaltningsprocesslagen 4 § och 5 § 1 mom.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.