15.5.2015/1263 HFD:2015:73

Varumärke - Särskiljningsförmåga - Självständig särskiljningsförmåga - Deskriptivitet - Varuförteckning - Frihållningsbehov - Särskiljningsförmåga på grund av användning - Bevis på användning - Marknadsföring - Varumärkesmässig användning - Användning i kombination med företagsemblem - Marknadsundersökning - Kändhet - Begränsning av varuförteckningen

PLUS innehade inte särskiljningsförmåga som varumärke för mjölk. PLUS var inte en generisk benämning på mjölk eller egenskaper hos just mjölkprodukter, men det beskrev att mjölk med det varumärket hade en fördel, något mera, en god sida och gynnsam egenskap, ett plus.

Av utredningen som gällde användningen av varumärket framgick att varumärket hade använts och att produkter märkta med det marknadsförts intensivt i två och ett halvt år före dagen för ansökan om registrering. Sökanden hade med hänsyn till produktgruppen satsat påfallande stort på att göra sina PLUS-mjölkprodukter kända. Enligt en marknadsundersökning som sökanden företett var varumärket PLUS anmärkningsvärt väl känt. Då alla övriga bevis på användning av varumärket likväl gällde användning av detta i kombination med sökandens företagsemblem, var marknadsundersökningen inte tillräcklig för att visa att PLUS skulle ha erhållit sådan självständig särskiljningsförmåga som varumärke för mjölk som förutsätts för registrering.

En eventuell begränsning av varuförteckningen till protein-, vitamin- och kalciumberikad specialmjölk för andra än medicinska ändamål i klass 29 gav inte anledning till en annorlunda bedömning av särskiljningsförmågan.

Ansökan om registrering skulle således förkastas.

Varumärkeslagen 13 §

Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/95/EG om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar artikel 3 punkt 1 led b‒d

Unioinens domstols domar i förenade målen C-108/97 ja C-109/97, Windsurfing Chiemsee, målet C-299/99, Philips, förenade målen C-217/13 ja C-218/13, Oberbank, målet C-383/99 P, Baby-Dry och målet C-353/03, Nestle.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.