10.4.2015/918 HFD:2015:56

Markanvändning och byggande - Detaljplan - Detaljplanebestämmelser - Byggmaterial - Trä som byggmaterial - Importbegränsning - Kvantitativa importbegränsningar eller åtgärder med motsvarande verkan - Behov att begära förhandsavgörande av unionens domstol

Enligt planbestämmelserna i den detaljplan som var föremål för besvär skulle alla byggnader på kvartersområdena ha träkonstruktion och träfasad. På kvartersområdet för fristående trähus (AO) skulle byggnaderna dessutom enligt bestämmelserna i detaljplanen vara byggda i massivt trä. Enligt planbeskrivningen hade avsikten varit att området skulle reserveras för träbyggnader. Genom planen hade man för avsikt att skapa ett särpräglat och enhetligt bebyggt område, som skulle utgöra en helhet. Bestämmelserna i detaljplanen var överensstämmande med bestämmelserna i markanvändnings- och bygglagen och möjligheten att ta in bestämmelser om byggsättet var inte begränsad till att endast gälla byggnadens yttre.

På de grunder som framgår av högsta förvaltningsdomstolens beslut ansågs det inte vara frågan om en åtgärd med en verkan som motsvarade en kvantitativ importbegränsning och som var förbjuden enligt artikel 34 i FEUF. Det fanns inte heller behov att begära förhandsavgörande av unionens domstol.

Markanvändnings- och bygglagen 1 § 1 mom., 12 §, 50 § och 55 §

Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt artikel 34.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.