8.4.2015/907 HFD:2015:50

Mervärdesskatt - Eget bruk av tjänster som avser fastighetsinnehav - Rengöring av sedvanliga inventarier i samband med städning - Huvudsaklighetsprincipen

Det allmännyttiga samfundet A rf bedrev mot vederlag socialvårdsverksamhet i en enhet för familjerehabilitering, som samfundet var huvudman för. Verksamheten föll inom tillämpningsområdet för mervärdesskattelagen, men var befriad från mervärdesskatt. Frågan gällde om A rf skulle betala mervärdesskatt för eget bruk av tjänster som avser fastighetsinnehav beträffande rengöringsarbete som av samfundet anställda lokalvårdare i samband med städningen av rehabiliteringsenhetens lokaler utförde på inventarier samt för anskaffningen av rengöringsmedel och hygienprodukter till lokaler där A rf inte själv hade hand om städningen.

Städningen av den egentliga fastigheten och av inventarierna där ansågs ekonomiskt bilda en helhet, varför en uppdelning av den var konstlad. A rf skulle betala mervärdesskatt för eget bruk av tjänster som avser fastighetsinnehav även till den del som städningen omfattade de sedvanliga inventarierna i lokalerna. Däremot ansågs anskaffningen och utdelningen av rengörings- och hygienprodukter till de avdelningar där A rf inte själv hade hand om städningen inte vara en tjänst som hänförde sig till fastigheten och A rf skulle inte till denna del betala mervärdesskatt för eget bruk av tjänster avseende fastighetsinnehav.

Ansökningar om återbäring av mervärdesskatt för räkenskapsperioderna 1.1 - 31.12.2007, 1.1 - 31.12.2008 och 1.1 - 31.12.2009.

Mervärdesskattelagen 1 § 1 mom. 1 punkten och 2 mom., 4 §, 18 § 2 mom., 20 § , 28 § och 32 §

Rådets direktiv 2006/112/EG om ett gemensamt system för mervärdesskatt artikel 2.1 c och artikel 27

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.