Högsta förvaltningsdomstolens årsboksavgöranden:2015

Avgörandena nummersvis

189-170 169-149 148-129 128-109 108-89 88-69 68-49 48-29 28-9 8-1

30.12.2015/3899 HFD:2015:189
Förhandstillstånd - Sjukvård utanför boendestatens område - Fri rörlighet för patienter - Medlemsstat - Utlåtande av oberoende sakkunnig - Förutsättningarna för förhandstillstånd
30.12.2015/3898 HFD:2015:188
Mervärdesskatt - Tillämpningsområdet för mervärdesskatt - Skattepliktig rörelse - Från skatt befriad verksamhet - Moderbolag i koncern - Avdragsrätt - Allmänna omkostnader - Beviljande av räntebelagd kredit åt dotterbolag
28.12.2015/3857 HFD:2015:187
Förlossningsverksamheten vid ett sjukhus - Tillstånd till undantag från ett villkor som gällde förlossningsverksamhet - Årligt antal förlossningar - Tidsbegränsning av tillstånd - Motivering av beslut
23.12.2015/3835 HFD:2015:186
Fordonsskatt - Tilläggsskatt till fordonsskatt - Europeiska människorättskonventionen - Principen om ne bis in idem - Dubbel bestraffning - Samma gärning
23.12.2015/3823 HFD:2015:185
Bilskatt - Återbetalning av bilskatt vid utförsel ur landet - Proportionalitetsprincipen
22.12.2015/3797 HFD:2015:184
Mervärdesskatt - Tillämpningsområdet för mervärdesskatt - Skattepliktig rörelse - Moderbolag i koncern - Holdingbolag - Avdragsrätt - Fördelning av avdragsrätt - Allmänna omkostnader - Skydd för berättigade förväntningar
22.12.2015/3796 HFD:2015:183
Mervärdesskatt - Tillämpningsområdet för mervärdesskatt - Skattepliktig rörelse - Moderbolag i koncern - Holdingbolag - Avdragsrätt - Fördelning av avdragsrätt - Fördelningsgrund - Allmänna omkostnader - Skydd för berättigade förväntningar
21.12.2015/3786 HFD:2015:182
Grundläggande utbildning - Särskilda undervisningsarrangemang - Skolgångsbiträde - Hur ändring kan sökas - Regional förvaltningsdomstol - Regionförvaltningsverk - Regional förvaltningsdomstols behörighet
18.12.2015/3756 HFD:2015:181
Försvarsupphandling - Livscykel för försvarsmateriel - Avbrytande av upphandlingsförfarande utan att genomföra upphandling - Den upphandlande enheten eget förfarande - Misstag som förorsakat uppfattningen att ett anbud anlänt för sent
17.12.2015/3738 HFD:2015:180
Kommunalärende - Kommunens verksamhetsområde - Statligt stöd - Kommunägt fastighetsbolag - Främjande av timmerbyggande - Främjande av sysselsättningen - Kapitalplacering - Aktieteckning - Förutsättningar för statligt stöd - Ekonomisk fördel - Privat investerare i marknadsekonomi som kriterium - Riktat ekonomiskt stöd - Inverkan på handeln mellan medlemsstaterna - Snedvridning av konkurrens
14.12.2015/3678 HFD:2015:179
Mervärdesskatt - Skatteplikt - Allmännyttigt samfund - Försäljning av stödtjänster - Rörelse - Inkomst av näringsverksamhet - Rättsverkningar av ansökan om att bli skattskyldig - Skogsförsäljning
14.12.2015/3671 HFD:2015:178
Beskattning av personlig inkomst - Återbetalning av valutadeposition - Kursförlust - Utgifter för inkomstens förvärvande - Fri rörlighet för kapital
11.12.2015/3646 HFD:2015:177
Utlänningsärende - Återkallande av uppehållstillstånd - Äktenskap - Faktiskt familjeliv - Separata adresser - Utredning av ärende - Muntlig förhandling
11.12.2015/3613 HFD:2015:176
Kommunal förtroendevald - Rätt till upplysningar - Affärshemlighet - Besvärsslag - Förvaltningsbesvär
10.12.2015/3605 HFD:2015:175
Medborgarskapsärende - Boende i Finland - Boendetidsvillkor - Egentligt bo och hemvist - Utsänd arbetstagare - Expat
10.12.2015/3596 HFD:2015:174
Beskattning av inkomst av näringsverksamhet - Allmännyttigt samfund - Inkomst av näringsverksamhet - Kafé vid skidspår
9.12.2015/9 HFD:2015:173
Utkomststöd - Rätt till utkomststöd - Stadigvarande vistelse - Unionsmedborgare - Pensionär - Registrering av uppehållsrätt - Likabehandling - Ekonomiskt stöd i sista hand - Möjlighet att få sin utkomst på annat sätt
9.12.2015/3577 HFD:2015:172
Förnamn - Inhemskt namnskick - Giltigt skäl att avvika från namnskick
3.12.2015/3504 HFD:2015:171
Handlingsoffentlighet - Utredning om likabehandling och jämställdhet i en hovrätt - Handling upprättad för internt myndighetsarbete - Offentlighetsprincipen - Undantag
2.12.2015/3484 HFD:2015:170
Gruvärende - Inmutning - Egendomsskydd - Gruvmineral - Ädelsten - Som ädelsten användbart mineral - Amazonsten
Avgörandena nummersvis

189-170 169-149 148-129 128-109 108-89 88-69 68-49 48-29 28-9 8-1

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.