Högsta förvaltningsdomstolens årsboksavgöranden:2014

Avgörandena nummersvis

200-181 180-161 160-141 140-119 118-99 98-79 78-59 58-39 38-19 18-1

30.6.2014/2062 HFD:2014:118
Skjutvapen - Innehavstillstånd - Återkallelse av tillstånd - Innehav av barnpornografisk bild - Villkorligt fängelsestraff - Annat brott - Prövning av olämplighet - Förebyggande av missbruk av skjutvapen - Prövningsrätt
30.6.2014/2061 HFD:2014:117
Utlänningsärende - Internationellt skydd - Uppehållstillstånd - Individuell mänsklig orsak - Avvisning - Polisario - Västra Sahara - Marocko - Algeriet - Medborgarskap - Mänskliga rättigheter
27.6.2014/2053 HFD:2014:116
Televisionsverksamhet - Mellanvinjett - Delad skärmbild - Reklam - Reklamtid - Sponsors symbol - Svarta sekunder - Begäran om förhandsavgörande av unionens domstol
27.6.2014/2050 HFD:2014:115
Miljöskyddslagen - Miljötillstånd - Tillståndsprövning - Trafik - Verksamhet som medför risk för förorening - Betongstation
26.6.2014/2041 HFD:2014:114
Utlänningsärende - Återkallande av status som alternativt skyddsbehövande - Återkallande av uppehållstillstånd - Utvisning - Somalia - Somaliland - Språkanalys - Internationellt skydd - Muntlig förhandling - EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna - Europeiska människorättskonventionen
26.6.2014/2036 HFD:2014:113
Fiskelagen - Fiskeområdes beslut - Arrendering av fiskerätt - Delägarlag - Yrkesfiske - Skapande av enhetligt tillståndsområde
26.6.2014/2012 HFD:2014:112
Utlänningsärende - Internationellt skydd - Människohandel (Trafficking) - Förföljelse - Behandling som är omänsklig och kränker människovärdet - Samhällsgrupp - Utsatt ställning - Statligt skydd - Nigeria
25.6.2014/1988 HFD:2014:111
Gruvärende - Guldvaskningstillstånd - Samernas hembygdsområde - Tillståndsprövning - Samarbetsförfarande - Säkerhets- och kemikalieverket - Sametinget - Grundlagen - Skydd för samisk kultur
19.6.2014/1957 HFD:2014:110
Kommunalärende - Kommuns beslut om inlösningsanspråk - Inlösen av aktier i aktiebolag - Mottagarens besvärsrätt i egenskap av part i ärendet - Avsaknad av direkta rättsverkningar
17.6.2014/1946 HFD:2014:109
Kommunalärende - Markanvändningsavtal - Jäv - Mutförseelse - Tjänsteman - Närvaro
16.6.2014/1928 HFD:2014:108
Körrätt - Körkort - Temporärt körförbud - Besvärsrätt - Polisman - Avvisning av besvär - Förvaltningsdomstols behörighet
16.6.2014/1927 HFD:2014:107
Körrätt - Temporärt körförbud - Polisman - Polismyndighet - Polisen - Besvärsrätt - Ne bis in idem
16.6.2014/1925 HFD:2014:106
Medborgarskapsärende - Identitet - Utredd identitet - Sammantagen prövning - Motstridiga uppgifter - Födelsetid - Jämlikhet
16.6.2014/1924 HFD:2014:105
Medborgarskapsärende - Identitet - Utredd identitet - Tillförlitliga dokument som bevis - Sammantagen prövning - Motstridiga uppgifter - Födelsetid
16.6.2014/1921 HFD:2014:104
Felparkeringsavgift - Biluthyrningsföretag - Förarens ansvar - Ägarens ansvar
13.6.2014/1908 HFD:2014:103
Kommunalärende - Prövotid - Hävning av tjänsteförhållande - Hörande - Motivering av beslut
9.6.2014/1816 HFD:2014:102
Klientavgift - Långvarig anstaltsvård - Avgiftsgrunder - Kalkylerad inkomst av skog - Den minsta disponibla inkomsten - Återbrytande av beslut
9.6.2014/1820 HFD:2014:101
Delgivning mot mottagningsbevis - Prövning av ansökan om ändring - Mottagarens exemplar av mottagningsbeviset saknas - Förvaltningsdomstolens returexemplar - Anteckningar i avsändarens mottagningsbevis - Elektroniskt system för uppföljning av försändelser - Försenade besvär
9.6.2014/1819 HFD:2014:100
Delgivning mot mottagningsbevis - Prövning av ansökan om ändring - Mottagarens exemplar av mottagningsbevis - Odaterad underskrift - Förvaltningsdomstolens returexemplar - Samma anteckningar i avsändarens mottagningsbevis som i mottagarens - Elektroniskt system för uppföljning av försändelser - Försenade besvär
9.6.2014/1818 HFD:2014:99
Delgivning mot mottagningsbevis - Prövning av ansökan om ändring - Mottagarens exemplar av mottagningsbevis - Anteckning om mottagning av försändelse saknas - Anteckningar om mottagning av försändelse i förvaltningsdomstolens returexemplar - Elektroniskt system för uppföljning av försändelser - Försenad ansökan om besvärstillstånd
Avgörandena nummersvis

200-181 180-161 160-141 140-119 118-99 98-79 78-59 58-39 38-19 18-1

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.